Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konsultacje Białej księgi partycypacji


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wraz z partnerami projektu „Decydujmy razem”, ogłasza konsultacje zapisów Białej księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce. Uwagi i propozycje można zgłaszać w terminie do 30 maja 2014.
 

Dokument i formularz do zgłaszania uwag dostępne są POD TYM LINKIEM >>>
 

Księga formułuje założenia wdrożeniowe systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce. Inaczej mówiąc, księga próbuje odpowiedzieć na pytanie, co należy uczynić, żeby obywatele chcieli i potrafili aktywnie decydować o sprawach publicznych, a władze chciały i potrafiły włączać obywateli w procesy decyzyjne, czyli jak w sposób systemowy tworzyć środowisko sprzyjające partycypacji.
W księdze opisano cele, zadania, i szczegółowe działania  systemu. Przedstawiono sposób zarządzania oraz wskazano niezbędne kroki, związane z uruchomieniem systemu i podjęciem pierwszych działań.  Zaprezentowano także podstawowe zasoby systemu.

Prace nad systemem zostały zainicjowane w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”, realizowanego wspólnie przez partnerstwo siedmiu podmiotów w składzie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  (Lider Partnerstwa), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”[1] , Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Fundusz Współpracy.

W pierwszej fazie powstały propozycje kilku wariantów ogólnopolskiego systemu wsparcia partycypacji publicznej. Wypracowano je na podstawie ustaleń dokonywanych przez przedstawicieli Partnerów zaangażowanych w projekt na licznych spotkaniach, seminariach i warsztatach. Propozycje te były przedmiotem dyskusji  z udziałem  przedstawicieli  kluczowych interesariuszy spoza projektu – sektora rządowego, samorządowego, pozarządowego oraz środowiska akademickiego. Zwieńczeniem tej fazy prac było opublikowanie „Zielonej księgi wsparcia partycypacji publicznej”, w której opisano te warianty oraz wskazano podstawowe dylematy do rozstrzygnięcia.

O zagadnieniach i propozycjach zawartych  w  „Zielonej księdze” szeroko debatowali uczestnicy „Rzeczpospolitej Lokalnej. Sejmu społeczników, bojowników i ekspertów”. W wydarzeniu tym, które miało miejsce w dniach 16-17 stycznia 2014 r., wzięło udział ponad 300 przedstawicieli środowisk pozarządowych, samorządowych, animatorów, edukatorów, praktyków i ekspertów partycypacji publicznej z całej Polski. Wypracowane wówczas wnioski i rekomendacje są podstawą projektu systemu wsparcia partycypacji publicznej aktualnie prezentowanego w  Białej Księdze.[1] Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” była w składzie partnerstwa projektu w latach 2009-2012.

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter