Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Kobiety na listach wyborczych


W Niemczech od lat trwa dyskusja o wciąż zbyt małej liczbie kobiet w polityce. Mimo że kanclerzem już trzy kadencje jest kobieta, która ma też duże szanse i tym razem wygrać wybory, obecność pań w Bundestagu i na czołowych stanowiskach partyjnych wcale nie jest oczywistością.
Obecnie kobiety stanowią 37% deputowanych do Bundestagu. Na listach wyborczych jest ich 25%, jeśli brać pod uwagę ubieganie się o mandaty bezpośrednie i 31,7% na listach partii. To wzrost wobec ostatnich wyborów w 2013 roku, ale bardzo niewielki.
Zieloni – partia ta wprowadziła obowiązek kwot na listach już w 1986 roku - i Lewica mają na listach partii połowę kobiet. Najgorzej wypada konserwatywna, populistyczna Alternatywa dla Niemiec, która obsadziła kobietami niecałe 13% miejsc na listach. W przypadku bawarskiej CSU odsetek kobiet na tych listach wobec roku 2013 nawet zmalał (obecnie 27%).

W Niemczech każdy wyborca ma dwa głosy – głos 1. oddaje na osobę kandydującą w wyborach o mandat bezpośredni, a 2. głos oddaje na listę partii (na których kandydaci są ustawieni w kolejności wyznaczonej przez partię).

Tabela: Liczba  i odsetek kobiet ubiegających się o miejsca w Bundestagu w 2013 i 2017 roku

  Liczba kobiet Odsetek
  2017 2013 2017 2013
Kobiety ubiegające się o mandaty bezpośrednie 640 607 25% 22,4%
Kobiety ubiegające się o mandaty z list wyborczych partii 1249 1027 31,7% 29,8%


Tabela: Ogólna liczba kandydatów na listach wyborczych partii (bez mandatów bezpośrednich) oraz odsetek kobiet w tej liczbie w 2017 roku

Partia Ogólna liczba kandydatów Odsetek kobiet
2017 2013 2017 2013
CDU 425 399 39,8% 35,8%
SPD 475 415 40,8% 40,5%
DIE LINKE 194 187 51,0% 50,3%
GRÜNE 274 281 51,5% 50,9%
CSU 74 70 27,0% 30,0%
AfD 235 b.d. 12,8% b.d.
Pozostałe 2501 2094 25,0% 21,9%


Tabela: Ogólna liczba kandydatów ubiegających się o mandaty bezpośrednie oraz liczba i odsetek kobiet w tej liczbie w 2017 roku

Partia Ogólna liczba kandydatów W tym liczba kobiet Odsetek kobiet
Ogółem 2559 640 25%
CDU 253 56 22%
SPD 299 113 37%
DIE LINKE 298 97 32%
GRÜNE 298 125 41%
CSU 46 8 17%
AfD 286 30 10%


Źródło: Der Bundeswahlleiter
Współpraca: Aleksandra Kozioł

Zapisz się do newslettera
Newsletter