Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Kandydaci według grup wiekowych


Średnia wieku kandydatów w wyborach do Bundestagu wynosi we wszystkich głównych partiach powyżej 45 lat. Najwyższa jest w przypadku partii AfD, podczas gdy najniższa – w partii Zielonych.

Najwięcej kandydatów powyżej 70 r. życia pochodzi z partii AfD. Kandydaci poniżej 30 r. życia natomiast najliczniej reprezentowani są w partii Lewica.

Najstarszy kandydat ma lat 89, a najmłodszy 18.

Tabela: Odsetek wieku kandydatów w danym przedziale wiekowym w partiach, które mają szanse wejść do Bundestagu

Partia Łączna liczba kandydatów Poniżej 30 lat 30-39 40-49 50-59 60-69 70 lub więcej lat Średnia wieku
Łącznie 4828 12% 19% 23% 27% 15% 4% 46,9
CDU 477 8% 21% 23% 31% 15% 2% 47,5
SPD 479 11% 19% 23% 36% 11% 0% 46,3
Lewica 355 16% 17% 19% 27% 17% 3% 46,5
Zieloni 360 14% 19% 24% 32% 10% 1% 45,1
CSU 90 7% 20% 40% 17% 17% - 46
AfD 388 6% 11% 26% 33% 18% 7% 51,6

Źródło: Der Bundeswahlleiter (https://bundeswahlleiter.de/dam/jcr/f44145b0-99b6-4e87-bec9-b8c7dd4aa79a/btw17_sonderheft_online.pdf; https://bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2017/14_17_pk_wahlbewerber.html).
Współpraca: Aleksandra Kozioł
Zapisz się do newslettera
Newsletter