Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak zrozumieć proces decyzyjny w Unii Europejskiej w obszarze polityki migracyjnej i wizowej?


Odpowiedź na to pytanie próbuje znaleźć ekspert ISP Piotr Kaźmierkiewicz w nowej publikacji PASOS.

Książka pod tytułem An Advocacy Handbook for Civil Society: Understanding and Influencing EU Policymaking in the Area of Migration and Visa Policies stanowi uzupełnienie wcześniejszej publikacji PASOS pod tytułem The Right Approach to Europe. An Advocacy Handbook for Civil Society: Understanding and Influencing EU Policymaking, która zawiera ogólne spojrzenie na unijne procesy decyzyjne, a także wytyczne dotyczące skutecznego rzecznictwa na poziomie UE. Najnowsza publikacja może pełnić rolę przewodnika po europejskiej polityce zarządzania w dziedzinie polityki wizowej i migracyjnej, przyczyniając się do zwiększenia zaangażowania w tym obszarze.


Zapisz się do newslettera
Newsletter