Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak zapobiegać korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów


Konieczne jest zwiększenie przejrzystości relacji parlamentarzystów z lobbystami wywierającymi wpływ na proces legislacyjny - zgodzili się uczestnicy debaty panelowej pt. Zapobieganie korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów, którą zorganizował 24 czerwca 2013 r. Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Biurem Rady Europy w Warszawie.


Przyczynkiem do debaty był czwarty raport GRECO  (Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana przez Radę Europy) nt. Polski, opublikowany w 2013 roku. Wskazuje on, obok kwestii lobbingu, m.in. na niewystarczającą wiedzę na temat konfliktu interesu i jego unikania wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów.

Głównym celem raportu była ocena skuteczności środków zastosowanych w celu zapobiegania korupcji ww. grup zawodowych oraz promowania wśród nich postawy zewnętrznej i wewnętrznej uczciwości. W raporcie zawarto krytyczną analizę sytuacji w kraju, refleksję na temat działań podjętych przez zaangażowane podmioty i osiągniętych rezultatów, a także określono ewentualne braki i przedstawiono rekomendacje dotyczące dalszych usprawnień.
Konferencję otworzył Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych oraz Hanna Machińska dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie, a najważniejsze tezy raportu przedstawił Adam Sawicki z Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP.

W dyskusji nad raportem wzięli udział m.in. Katarzyna Gonera sędzia  Sądu Najwyższego,  Edward Zalewskiprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury oraz Grażyna Kopińska z Fundacji im. Stefana Batorego. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organizacji pozarządowych i mediów.
Zapisz się do newslettera
Newsletter