Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji?
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji?


Sprawiedliwa transformacja wsi i rolnictwa w duchu Europejskiego Zielonego Ładu wymaga uwzględnienia perspektywy kobiet. Z jednej strony istotne jest rozpoznanie, jaki kobiety mogą mieć wkład w zieloną transformację. Z międzynarodowych badań wynika, że kobiety przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, a włączanie ich w projektowanie polityk publicznych w obszarze klimatu i środowiska przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania.


Z drugiej strony ważne, by w procesie transformacji brać pod uwagę sytuację kobiet, które m.in. częściej doświadczają biedy, w tym ubóstwa energetycznego, a także borykają się z dyskryminacją społeczną i zawodową. 
Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji? Co sprzyja ich zaangażowaniu w ochronę środowiska i klimatu? Czy kobiety mogą stać się liderkami w ochronie klimatu i środowiska w środowiskach wiejskich? Pod jakimi warunkami będzie to możliwe?

O tych kwestiach dyskutowaliśmy podczas debaty zorganizowanej wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla z udziałem ekspertek zajmujących się badaniem kobiet wiejskich oraz współpracą z wiejskimi społecznościami lokalnymi, rolniczek i aktywistek działających na wsi na rzecz klimatu. 

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wyników badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w 2021 roku. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań”.  

Załączamy prezentację podsumowującą najważniejsze wyniki tego badania. 

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter