Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak upowszechnić klauzule społeczne w Polsce? Zapraszamy na seminarium ISP


Instytut Spraw Publicznych zaprasza na seminarium pt. "Klauzule społeczne - jak je upowszechniać?", które odbędzie sie 14 września 2011 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37 w godz. 11.00 - 14.30. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu partnerskiego "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej".

Klauzule społeczne to wyjątek od powszechnie obowiązujących reguł dopuszczany w unijnym prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Co do zasady kryteria oceny oferty złożonej w ramach zamówień publicznych dotyczą jakości i ceny przedmiotu zamówienia, ale prawo unijne przewiduje możliwość wprowadzenia przez udzielającego zamówienia dodatkowych kryteriów społecznych, o ile nie narusza to swobody wyboru. Warunkiem jest to, że kryteria takie odpowiadają na ważne potrzeby społeczne oraz, że taka możliwość przewidziana jest w prawie krajowym.

Część krajów Unii Europejskiej stosuje takie rozwiązania, z których w dużej mierze korzystają przedsiębiorstwa społeczne. W Polsce, choć w 2009 roku wprowadzono dwie klauzule społeczne, wykorzystuje się w sposób marginalny. Dlaczego tak się dzieje i jak upowszechnić stosowanie klauzul społecznych w Polsce będziemy starać się wspólnie odpowiedzieć w trakcie seminarium.
 

PROGRAM SEMINARIUM


10:30-11:00   Rejestracja uczestników

11:00-11:05   Otwarcie seminarium, powitanie uczestników i gości,
Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych

11:05-11:20   Wprowadzenie do tematyki seminarium,
Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

11:20-11:45   Klauzule społeczne w wybranych krajach Unii Europejskiej,
Mikołaj Gurdała, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w projekcie "Network for better future of social economy"

11:45-12:05   Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych,
Katarzyna Ołdak, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

12:05-12:30   Działania w zakresie upowszechnienia klauzul społecznych podejmowane przez rząd,
Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

12:30-13:30   Dyskusja:

- Dlaczego obecne w polskim prawie zamówień publicznych klauzule społeczne są tak rzadko stosowane przez instytucje publiczne?

- Jakie działania należałoby podjąć, aby klauzule społeczne (w obecnej lub też innej postaci) były powszechnie stosowane w Polsce? Co mogą zrobić w tym zakresie instytucje publiczne a co same przedsiębiorstwa społeczne i organizacje pozarządowe?

moderator T. Schimanek

13:30-13:40   Podsumowanie i zakończenie seminarium

13:40-14:40   Lunch i rozmowy w kuluarach

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem na temat klauzul społecznych w polskim prawie zamówień publicznych, przygotowanym przez Tomasza Schimanka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 13 września 2011 roku, do godz. 16:00 przesyłając zgłoszenie mailem na adres: dominika.potkanska@isp.org.pl lub telefonicznie (22) 556 42 70. Zgłoszenia przyjmowane są także za pomocą formularza rejestracyjnego.


Serdecznie zapraszamy do udziału!
 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”


Zapisz się do newslettera
Newsletter