Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak Rosjanie widzą Polskę - debata w Moskwie


Raport „Ludzie – Historia – Polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan” to dopiero początek poważnej pracy, którą trzeba prowadzić dalej w stosunkach polsko-niemiecko-rosyjskich, stwierdził Marek Radziwon, dyrektor Instytutu Polskiego podczas seminarium, które odbyło się 28 listopada 2012 r. w Moskwie. W seminarium wzięła również udział dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych.


Podczas seminarium w Moskwie dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego ISP przedstawiła główne wnioski z raportu „Ludzie  - Historia – Polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan”. Dr Łada zaprezentowała najważniejsze źródła wiedzy o Polsce w Rosji, poinformowała jak Rosjanie postrzegają Polskę i Polaków oraz Niemcy i Niemców, wskazała również w jakich rolach społecznych Polacy i Niemcy są w Rosji mile widziani.
Szeroko dyskutowanych tematem, była kwestia  dużej grupy osób (ok. 30% ankietowanych) nie mających żadnego zdania o Polsce.  Pani Natalia Zorkaya z Centrum Lewady skomentowała ten fakt,  przypominając, że jeszcze w ZSRR Polską interesowano się bardziej, dlatego że PRL była krajem przyciągającym rosyjską inteligencję.
Obecnie wiedza o Polsce zmniejszyła się m.in. dlatego, że w szkole pojawia się niewiele informacji o Polsce. Co więcej Polska jawi się obecnie jako „daleki kraj”, jeden z członków UE. 
Podczas dyskusji panelowej, którą moderował prof. Andriej Zagorsky z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), Pani Maria Przełomiec podkreśliła, że bardzo pozytywny stosunek Rosjan do Niemców nie zaskakuje. Poza pewnymi trudnymi momentami w przeszłości (takimi jak II wojna światowa) Niemcy współpracuję bowiem ściśle z Rosją już od czasów Katarzyny II.  Z tą tezą zgodził się Cornelius Ochmann, ekspert Fundacji Bertelsmanna.  Jednocześnie wskazał on, że  postrzeganie Niemiec przez całe społeczeństwo nie zawsze zgodne jest z poglądem rosyjskich elit wobec Niemiec.  
Dyskusję zakończyła konkluzja, że warto by badania dotyczące postrzegania się Rosjan, Niemców i Polaków powtarzać systematycznie. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się chociażby, jak na przestrzeni lat zmienia się wyobrażenie o Polce i Polakach w Rosji.Zapisz się do newslettera
Newsletter