Jak Polacy, Niemcy i Francuzi postrzegają Trójkąt Weimarski i jego rolę w UE?
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Europa

Jak Polacy, Niemcy i Francuzi postrzegają Trójkąt Weimarski i jego rolę w UE?


Z okazji 30. rocznicy utworzenia Trójkąta Weimarskiego, w ramach współpracy Instytutu Spraw Publicznych, przedstawicielstw Fundacji Konrada Adenauera w Polsce i Francji oraz Fundacji Genshagen przeprowadziliśmy badania sondażowe na terenie Polski, Francji oraz Niemiec. Ich celem była analizy sukcesów i wyzwań stojącymi przed grupą państw, jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikę współpracy w ramach Trójkąta, odznaczającej się brakiem stałych struktur a także odgórnie ustalonych terminów spotkań. 


Jedną z badanych kwestii było zainteresowanie sprawami europejskimi i międzynarodowymi, gdzie na pierwszym miejscu uplasowały się Niemcy z ponad 80% deklaracją zainteresowania. W przeciwieństwie do Francji, w której tylko połowa ankietowanych udzieliła odpowiedzi pozytywnej na postawione pytanie. Jednocześnie wartym zaznaczenia jest fakt, że pomimo umiarkowanego zainteresowania ze strony Polski wynoszącego 68%, respondenci wyrazili największe spośród trzech krajów poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej (74%). 

Raport dotyka także kwestii wzajemnego zaangażowania oraz wymiaru społecznego w ramach współpracy. To co szczególnie jest widoczne to fakt, że współpraca w ramach Trójkąta odznacza się wyraźną asymetrią, na przykład w zakresie zainteresowania oraz śledzenia bieżących spraw w trzech krajach. I tak jak ocena stopnia poinformowania o wzajemnych sprawach we Francji i Niemczech, tak zainteresowani tych dwóch krajów Polską wyniosło odpowiednio 13% (Francja) oraz 35% (Niemcy). Przy czym ocena stanu wiedzy polskich respondentów jest wyższa - 46% poinformowania o sytuacji w Niemczech oraz 30% na terenie Francji, co zwraca uwagę na jedno z wielu wyzwań istniejącymi w ramach współpracy. 

Zapraszamy do lektury raportu w języku polskim, niemieckim i francuskim. 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter