Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Europa

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie


Dzięki aktywności podjętej podczas pandemii organizacje społeczne w całej Europie pokazały umiejętność szybkiego dostosowania się do nowych warunków oraz dowiodły swej roli w odpowiadaniu na najważniejsze problemy społeczne. Jednocześnie to one zostały dotknięte najbardziej przez efekty pandemii. O wnioskach z pokazującego to badania ISP rozmawialiśmy ostatnio w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym


W drugiej połowie 2021 roku przeprowadziliśmy badanie, dotyczące tego, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Zajmowaliśmy się też wpływem rozwiązań wprowadzonych w poszczególnych państwach członkowskich UE na możliwość korzystania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego z ich podstawowych praw i wolności. Praca została wykonana na zlecenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w partnerstwie z European Civic Forum, Civil Society Europe, European Center for Not-for-Profit Law. Teraz dzielimy się wynikami w różnych gremiach, starając się je wykorzystać do formułowania polityk publicznych wspierających organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

18 maja br. odbyła się dyskusja wokół tez raportu na spotkaniu osób należących do Grupy III Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP, Filip Pazderski, wskazywał na nim, między innymi, że

Organizacje społeczne jako pierwsze zareagowały na wyzwania wywołane przez pandemię COVID-19, a jednocześnie to one zostały dotknięte najbardziej przez jej skutki i otrzymały przy tym najmniejsze wsparcie publiczne (...) Teraz organizacje potrzebują odpowiedniego uznania ich roli w europejskich politykach publicznych, na przykład w formie przyjęcia europejskiej Strategii Społeczeństwa Obywatelskiego oraz uruchomienia mechanizmu służącego stałemu składaniu przez organizacje informacji o dotykających je nieprawidłowościach.

Opierał się przy tym na rekomendacjach, które wypracowaliśmy z partnerami i prezentujemy w raporcie The implications of the COVID-19 pandemic on fundamental rights and civic space (isp.org.pl)

Jednocześnie o głównych wnioskach z badania Filip opowiada też w wywiadzie, który ukazał się w ostatnim newsletterze Grupy III EKES: Diversity Europe Newsletter (europa.eu).


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter