Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak integrować uchodźców i migrantów? Relacja z konferencji w Ambasadzie Niderlandów


- Uchodźcy uciekają przed terrorem. Zastanówmy się nad rodzajem proponowanej gościnności, by było to korzystne i wykonalne - mówił dr Bernard ter Haar w Ambasadzie Niderlandów, gdzie odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem czołowych specjalistów i urzędników z Polski, Niderlandów i Komisji Europejskiej zajmujących się problematyką integracji uchodźców .

W wyniku bezprecedensowego w swojej skali napływu uchodźców do Europy, zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne kraje członkowskie, zostały postawione przed największym od dziesięcioleci wyzwaniem w zakresie integracji. Tworzenie strategii zarządzania migracją w obliczu kryzysu rodzi jednak pytania o przygotowanie do procesu integracji w dłuższej, wieloletniej perspektywie. Program przesiedleń i relokacji wciąż nie znika z unijnej agendy. Nie mniej ważne jednak wydaje się podjęcie odpowiednich kroków umożliwiających późniejszą skuteczną integrację uchodźców na poziomie lokalnym.


Konferencja pt „Kryzys migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie integracji” zorganizowana w ramach współpracy Instytutu Spraw Publicznych, ambasady Holandii oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce posłużyła wymianie doświadczeń w dziedzinie integracji uchodźcow i migrantów.

 
W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówione zostały doświadczenia obu krajów w obszarze tworzenia systemu integracji cudzoziemców zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych trendów migracyjnych i roli, jaką pełni w tym zakresie realizacja Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).


Dyskusja podczas drugiej części konferencji została poprzedzona prezentacją wyników badań dotyczących tworzenia i wdrażania polityki integracyjnej na poziomie lokalnym, m.in. w zakresie dostępu beneficjentów ochrony międzynarodowej do rynku pracy, edukacji, rynku mieszkaniowego, przygotowania społeczności lokalnej do ich przyjęcia czy też tworzenia polityk miejskich w zakresie integracji. 
 
Konferencja otworzyła cykl spotkań organizowanych w ramach projektu „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” realizowanego przez ISP ze środków FAMI w partnerstwie z instytucjami z 16 krajów UE w obszarze integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.

Fot. Agnieszka Sitko 
Projekt „Kryzys migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie integracji” realizowany jest przez Instytut Spraw Publicznych, Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 
Organizacja konferencji była współfinansowana ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu pt. “Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji, monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej”.
 
 

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter