Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak informować o wyborach samorządowych


Informowanie obywateli o wyborach samorządowych warto rozpocząć jak najwcześniej. Nie ma jednak konieczności tworzenia nowych narzędzi. Warto wykorzystywać zasoby i potencjał już istniejących i zacieśniać współpracę między organizacjami

Taki wniosek wynika z seminarium „Wybieraj nie tylko wójta, czyli jak informować o wyborach samorządowych”, które odbyło się 15 listopada w Instytucie Spraw Publicznych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prac Forum Aktywny Obywatel.

Seminarium otworzył Filip Pazderski, kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Spraw Publicznych. Marta Gałązka i Adam Sawicki przedstawili podstawy prawne oraz praktykę informowania w Polsce o wyborach samorządowych. Okazuje się, że władze lokalne ograniczają się zazwyczaj do wymienionych w Kodeksie wyborczym obwieszczeń i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, nie udaje im się przez to bezpośrednio i skutecznie dotrzeć do wyborców z informacjami na temat głosowania. Warto zachęcić samorządy do prowadzenia aktywniejszych działań informacyjnych, np. poprzez rozsyłanie broszur informacyjnych.

- PKW wywiązuje się ze swoich zadań informacyjnych wynikających z przepisów prawa. Jednak narzędzia przez nich tworzone, nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Zacieśnienie współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi mogłoby zwiększyć ich widoczność – uważa Adam Sawicki z Instytutu Spraw Publicznych.

Jak wynika z badań prowadzonych między innymi przez Centrum Badania Opinii Społecznej, choć kandydaci na wójtów czy też radnych wkładają dużo wysiłku w wypromowanie własnej osoby to jednak przekazywane przez nich informacje w niewielkim stopniu ułatwiają wyborcom podjęcie decyzji na kogo zagłosować. Partie polityczne i komitety wyborcze powinny przekazywać wyborcom nie tylko podstawowe informacje o kandydatach, takie jak imię i nazwisko czy wykonywany zawód, ale również w przystępnej formie informować o swoim doświadczeniu i programie politycznym. Istotne wydaje się także aby kandydaci informowali obywateli także o terminach i procedurach głosowania.
Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej podkreślił, że kierując swoje działania do osób niezainteresowanych polityką, informowanie o wyborach samorządowych warto łączyć z komunikatem perswazyjnym.
Ewa Modrzejewska ze Stowarzyszenia 61 dodała jeszcze, że kandydaci bardzo często nie wiedzą na jaki urząd startują, dlatego też akcje informacyjne należy kierować nie tylko do obywateli, ale także do polityków. 

Zapisz się do newslettera
Newsletter