Jak dążyć do konwergencji standardów społecznych w Unii Europejskiej w ramach dialogu społecznego?
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Jak dążyć do konwergencji standardów społecznych w Unii Europejskiej w ramach dialogu społecznego?


Od rozszerzenia Unii Europejskiej minęło kilkanaście lat, jednak wciąż aktualne jest pytanie, jak osiągnąć zbieżność standardów w stosunkach przemysłowych pomiędzy starymi członkami UE, a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w których instytucje dialogu społecznego są dużo słabsze. ISP wspólnie z partnerami projektu ARTUS CEE przygotowuje serię publikacji, których autorzy zmierzą się z tą kwestią.


Instytut Spraw Publicznych wraz z ośrodkami badawczymi z Bułgarii, Litwy Słowacji, Słowenii i Rumunii w wyniku wspólnie przeprowadzonych badań zebrał materiał dotyczący artykulacji interesów organizacji związkowych z poszczególnych krajów regionu w strukturach europejskich. 

W dniu 29.06.2020 r. eksperci uczestniczący w projekcie spotkali się w przestrzeni wirtualnej, by omówić sposób prezentacji analiz i wniosków z badania w planowanych na jesień br. publikacjach. Zespół projektowy Instytutu Spraw Publicznych przedstawił i poddał pod dyskusję:

•    aktualne ustalenia raportu porównawczego, w tym dane uzupełniające europejski krajobraz interesów związkowych o dane z wybranych krajów Zachodniej Europy (dr Jan Czarzasty)
•    projekt krajowych policy papers (Barbara Surdykowska)
•    plan dokumentu dotyczącego polityki publicznej na szczeblu europejskim (Sławomir Adamczyk).

Ze strony ISP w spotkaniu wzięli udział ponadto Małgorzata Koziarek i Dominik Owczarek.

Publikacje ukażą się jesienią. Obecnie dostępne są krajowe raporty z badań. Z polskim raportem można zapoznać się  TUTAJ
Więcej o projekcieProjekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego  

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter