Jak chronić prawa i interesy pracowników w gospodarce zleceń – ruszyły prace nad rekomendacjami
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Jak chronić prawa i interesy pracowników w gospodarce zleceń – ruszyły prace nad rekomendacjami


Na spotkaniu w Berlinie 18.11.2019 r. eksperci projektu „Don’t GIG up!” dokonali przeglądu kwestii problemowych związanych z pracą świadczoną za pośrednictwem platform cyfrowych w Europie oraz wysunęli propozycje działań, które powinny być podjęte, by lepiej chronić prawa i interesy pracujących.

W trakcie spotkania omawiano m.in. kontrowersje dotyczące statusu pracowników platformowych(zatrudnieni pracownicy vs. niezależni kontrahenci) , prawa pracowników do negocjacji zbiorowych, jak również przepisy dotyczące danych osobowych (a więc również danych o aktywności pracownika platformowego, których przetwarzanie może decydować o przydzielaniu zleceń lub zakończeniu współpracy przez platformę).  
Dominik Owczarek, Dyrektor Programu Polityki Społecznej z Instytutu Spraw Publicznych zaprezentował przegląd strategii związków zawodowych w krajach objętych projektem (Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Szwecja, Włochy) wobec organizowania i świadczenia pracy za pośrednictwem platform cyfrowych.

Za najważniejsze obszary wyzwań uznano: rozszerzenie ochrony pracowniczej, strategie związkowe, rozróżnienie między  samozatrudnieniem a zatrudnieniem, unikanie opodatkowania, relację ceny (za usługę) do wynagrodzenia pracownika (za realizację usługi). Odnosząc się do nich, uczestnicy spotkania stworzyli wstępną listę propozycji działań. Będą one punktem wyjścia do opracowania zaleceń i wskazówek dla władz publicznych i związków zawodowych. 

Oprócz przedstawicieli ośrodków badawczych (w tym ISP) w spotkaniu wzięli udział reprezentanci  organizacji związkowych, w tym niemiecki związek sektora usług ver.di, który był jego organizatorem.

W skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele ISP: Małgorzata Koziarek i Dominik Owczarek oraz przedstawiciele partnera stowarzyszonego NSZZ „Solidarność”: Barbara Surdykowska i Sławomir Adamczyk. 

Projekt „Don’t GIG up” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Liderem projektu jest Fundacja Brodoliniego z Rzymu. Jego celem jest zidentyfikowanie rozwiązań, które pozwolą chronić na rynku pracy status osób świadczących pracę platformową.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter