Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP zorganizował seminarium poświęcone pracownikom socjalnym w Polsce


Ok. 190 osób uczestniczyło w seminarium Instytutu Spraw Publicznych, które odbyło się w środę 25 marca. Podczas seminarium eksperci ISP omawiali wyniki raportów poświęconych sytuacji pracowników socjalnych w Polsce.


Badania pracowników socjalnych, na podstawie których powstały raporty, zostały przeprowadzone we wrześniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie 1210 przedstawicieli tej profesji. Badania miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Dotyczyły m.in. takich kwestii jak: poziom satysfakcji zawodowej pracowników socjalnych, głównych źródeł stresu w pracy, pozytywnych i negatywnych aspektów zatrudnienia w systemie pomocy społecznej, postrzegania własnej profesji, deklarowanych systemów wartości.

Prezentację raportów rozpoczął ekspert ISP, dr Marek Rymsza, który przedstawił zebranym ogólne założenia raportów i metodologię badań. Jak podkreślał, poprzednie badania pracowników socjalnych, były przeprowadzone 15 lat temu.

Następnie głos zabrali eksperci, którzy uczestniczyli w badaniu pracowników socjalnych. Całe seminarium było podzielone na trzy bloki tematyczne: pierwszy dotyczył oceny systemu pomocy społecznej po 20 latach po jego powstaniu; w drugim - omawiano sytuację pracowników socjalnych i uwarunkowania (środowiskowe, instytucjonalne), w jakich muszą działać, natomiast w trzecim bloku przedstawiano proponowane drogi modernizacji służb społecznych (np. Środowiskowy Model Pracy).

Każdą sesję kończyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości, którzy zgłaszali swoje uwagi o charakterze komplementarnym lub polemicznym: proponowali konkretne zmiany w prawie, czy systemie edukacji pracowników socjalnych, narzekali na niski prestiż zawodu i jego kiepski wizerunek,a także brak wsparcia od samorządów. Zabierający głos pracownicy socjalni z pasją opowiadali o swojej profesji i o problemach. jakie napotykają każdego dnia.

Z wielką satysfakcją chcielibyśmy stwierdzić, że konferencja cieszyła się Państwa dużym zainteresowaniem, co poświadczyli Państwo bardzo wysoką frekfencją orazgorącą dyskusją.Cieszymy się bardzo, że proponowane wystąpienia oraz przygotowane publikacje trafiły w ważne obecnie w Polsce zagadnienia.
W związku z tym chcielibyśmy podziękować Państwu za przybycie – często z dalekich części Polski – i aktywne włączenie się w toczącą się debatę publiczną o sytuacji pracowników socjalnych. Szczególne podziękowania za uczestnictwo chcielibyśmy złożyć na ręce Pani Krystynie Wyrwickiej - Dyrektorce Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz wszystkim prelegentom. 

Jednoczenie odpowiadając na Państwa liczne prośby zamieszczamy poniżej dwie publikacje w formie elektronicznej:

Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej
Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym

Istnieje również możliwość pozyskania tych publikacji w formie wydrukowanej.  Jeśli są Państwo nimi zainteresowani, prosimy o zgłoszenia na adres:recepcja@isp.org.pl

Zamieszczamy również prezentacje prelegentów pokazywane podczas konferencji:
Prezentacje z sesji  1:
Praca socjalna i pomoc społeczna w Polsce: pomiędzy profesjonalizacją i instytucjonalizacją- dr Marek Rymsza
Pracownicy socjalni w procesie zmian - na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1988 – 1995 – 2010 – dr Marta Łuczyńska
Co wiemy o pracownikach socjalnych powiatowych centrów pomocy rodzinie A.D. 2010? - dr Mariola Bieńko
Prezentacje z sesji  3:
„Stare” i „nowe" role zawodowe pracowników socjalnych - szanse modernizacji służb społecznychdr Tomasz Kaźmierczak
Prezentacja założeń Modelu Środowiskowej Pracy Socjalnej/Organizowania Społeczności Lokalnej– dr Bohdan Skrzypczak

Mamy nadzieję, że te materiały będą pomocne w diagnozie i dyskusji publicznej nad obecnym stanem systemu pomocy społecznej w Polsce.
 


Zapisz się do newslettera
Newsletter