Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP zorganizował konferencję o budżecie UE i polityce energetycznej w programie polskiej Prezydencji.


Eksperci z Niemiec, Czech i Węgier uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych 28 kwietnia w Warszawie. Konferencja była poświęcona dwóch priorytetom polskiej Prezydencji w Radzie UE: negocjacjom unijnej perspektywy finansowej po 2013 r. oraz europejskiej polityce energetycznej.


Uczestnicy pierwszej dyskusji zgodzili się, że Polska Prezydencja przypada zbyt wcześnie, aby mogła doprowadzić do jakichkolwiek rozstrzygnięć w negocjacjach przeszłego budżetu UE. Uznali jednak, że mogłaby rozpocząć ogólnoeuropejską dyskusję o nowych zasada jego tworzenia – nastawionych na sukces całej Unii, a nie tylko interesy poszczególnych państw. Budżet UE powinien służyć przede wszystkim wzmacnianiu euro i rozwojowi gospodarczemu. Kontrowersje wzbudziło natomiast pytanie, czy budżet UE powinien zostać zwiększony.Gaz łupkowy wzbudził największe zainteresowanie w drugim panelu konferencji, poświęconym polityce energetycznej UE. Wszyscy eksperci wyrazili swój sceptycyzm wobec perspektyw jego wydobycia w Polsce z powodu negatywnego wpływu na środowisko i drogich technologii. Pojawił się postulat, aby UE zajęła się przede wszystkim ujednoliceniem wewnętrznego ryku energii, a nie zewnętrzną polityką energetyczną. W związku z wydarzeniami  w Japonii, dyskutowano również o perspektywach rozwoju  energetyki atomowej w Europie.


Zapisz się do newslettera
Newsletter