Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP w gronie sygnatariuszy listu do sędziów w związku z Nadzywczajnym Kongresem Sędziów Polskich


Instytut Spraw Publicznych wraz z jedenastoma organizacjami obywatelskimi podpisał list skierowany do sędziów, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich. W liście napisano m.in.: Od Państwa Sędziów oczekujemy ochrony naszych konstytucyjnych praw i wolności oraz odwagi cywilnej w prawdziwie niezawisłym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Treść listu:

Warszawa, 2 września 2016 r.
 
 
LIST ORGANIZACJI OBYWATELSKICH DO SĘDZIÓW
W ZWIĄZKU Z  NADZWYCZAJNYM KONGRESEM SĘDZIÓW POLSKICH
 
 Szanowni Państwo Sędziowie!
 
Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich, które obserwują sytuację wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako obywatele, rozumiemy znaczenie realnej niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obiecujemy ich bronić.
 
Od władzy ustawodawczej i wykonawczej oczekujemy szacunku dla władzy sądowniczej i powstrzymania się od działań zagrażających niezależności sądów oraz od wywierania presji na sędziów.
 
Od Państwa Sędziów oczekujemy ochrony naszych konstytucyjnych praw i wolności oraz odwagi cywilnej w prawdziwie niezawisłym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
 
Wiemy, że niektóre aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wymagają reform. Ważne jest jednak, by zmiany nie były narzucane z zaskoczenia, a wynikały z prac uwzględniających szerokie konsultacje i debatę publiczną, w tym ze środowiskiem sędziowskim.
 
Bardzo ważna jest także dobra komunikacja sądów i sędziów z obywatelami. Do rozwijania tej komunikacji i wychodzenia z informacją o pracy sądów do obywateli, bardzo sądy i sędziów zachęcamy.
 
Z wyrazami szacunku, w imieniu organizacji wymienionych poniżej
 
Łukasz Bojarski (INPRIS)

Alfabetyczna lista organizacji, które podpisały list:

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Panoptykon

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Allerhanda

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Instytut Spraw Publicznych

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Zapisz się do newslettera
Newsletter