Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP pomoże Gruzji w dochodzeniu do ruchu bezwizowego


Instytut Spraw Publicznych, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zrealizuje projekt dotyczący zarządzania polityką migracyjną w Gruzji. Celem projektu jest poprawa jakości polityki państwa  w zakresie kontroli granic i migracji co pozwoli Gruzji docelowo  spełnić warunki konieczne dla ruchu bezwizowego.

„ISP ma duże doświadczenie przy realizacji podobnych projektów. Niedawno zajmowaliśmy się projektem w dziedzinie kontroli ruchów migracyjnych m.in. na Ukrainie. Projekt wpisuje się swoimi działaniami w inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, które mają na celu wzmocnienie zdolności państw sąsiadujących z UE (w tym Gruzji) do ograniczenia skali nielegalnej migracji, wzmocnienia kontroli granicznej oraz przyjęcia systemowego podejścia do kwestii migracji docelowych i tranzytowych” – powiedziała Justyna Frelak, kierownik Programu Migracji i Polityki Rozwojowej.

Projekt będzie trwał od maja do grudnia 2011 r.
Zapisz się do newslettera
Newsletter