IRSmart – inteligentna praca w inteligentnych miastach
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

IRSmart – inteligentna praca w inteligentnych miastach


Pandemia przyspieszyła wykorzystanie nowych technologii umożliwiających pracę zdalną (w różnych formach) i wpłynęła na funkcjonowanie miast. W projekcie IRSmart stawiamy pytania o to, jak trendy pracy zdalnej będą kształtować stosunki pracy i życie naszych społeczności lokalnych. 


Z początkiem września rozpoczęliśmy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący różnych form pracy zdalnej obejmujący swoim zasięgiem Francję, Hiszpanię, Polskę, Rumunię i Włochy. Pandemia COVID-19 wymusiła na części pracowników pracę z domu przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, co oznaczało bezprecedensowy wzrost udziału tej formy pracy w rynku oraz konieczność wyszukania nowych form organizacji pracy dostosowanych do nowej sytuacji. Wraz z pracą zdalną zmieniły się warunki pracy i pojawiły się nowe problemy np.: wydłużone godziny pracy, praca w niestandardowych godzinach i rozmywanie się granicy między życiem i pracą, większe trudności w łączeniu pracy z obowiązkami opiekuńczymi – szczególnie w okresach zamknięcia szkół i placówek opiekuńczych. W większości krajów brakowało także odpowiednich regulacji prawnych pozwalających odpowiedzieć na te i inne wyzwania. Obecnie procedowane są odpowiednie przepisy w tym zakresie. Dyskutuje się także wprowadzenie prawa do rozłączenia obowiązującego w krajach UE. 

Praca zapośredniczona nowymi technologiami – świadczona z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie – wpływa także na funkcjonowanie społeczności lokalnych, miast i całych regionów, nie tylko w okresie pandemii. Celem projektu jest również zbadanie wpływu nowych zdalnych form pracy na zrównoważony rozwój miast i regionów – szczególnie w kontekście dialogu społecznego. 

Partnerzy projektu IRSmart spotkali się 8 października, żeby omówić metodologię i plan pracy w dwuletnim projekcie.  Instytut spraw Publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie modułu badawczego „Inteligentna praca i organizacja pracy: warunki pracy i wewnętrzne rynki pracy”. W spotkaniu ISP był reprezentowany przez Dominika Owczarka i Macieja Pańkowa. 

więcej informacji o projekcie 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter