Interaktywny Barometr Polska-Niemcy
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Europa

Interaktywny Barometr Polska-Niemcy


Instytut Spraw Publicznym od ponad dwudziestu lat prowadzi badania nad wizerunkiem Polski oraz polskiego społeczeństwa w krajach europejskich, naszych sąsiadów i ważnych partnerów naszego kraju. Badamy także postrzeganie tych krajów i narodów przez polskie społeczeństwo. 


W naszych badaniach wzajemnego wizerunku szczególną rolę odgrywa Barometr Polska-Niemcy który skupia się na polskim spojrzeniu na Niemcy i niemieckim spojrzeniu na Polskę. Projekt, który regularnie gromadzi i prezentuje opinie Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemieckich i ich aktualnych wyzwań prowadzimy od 2000 roku we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Deutsches Polen-Institut jest partnerem projektu od 2020 roku.

Badania zawsze prowadzimy na reprezentatywnych próbach obu społeczeństw, co pozwala na uogólnienie wyników ankiet nie tylko na całe społeczeństwa, ale na wyodrębnione do celów analizy grupy społeczne, według takich cech jak płeć, wiek, wykształcenie, region kraju, czy wreszcie orientacje i preferencje polityczne. Pozwala to lepiej rozumieć różnice we wzajemnym postrzeganiu drugiego kraju i narodu w różnych grupach społecznych. Wyniki tych analiz publikujemy w raportach z poszczególnych edycji badania. Ostatni taki raport opublikowaliśmy w pierwszej połowie 2020 roku, a obecnie pracujemy nad kolejną rundą badania. 

Przez 20 lat zgromadziliśmy ogromny materiał badawczy, który obecnie mamy przyjemność udostępnić Państwu w nowej formule interaktywnego portalu Barometr Polska-Niemcy

Przygotowane przez nas narzędzie pozwoli każdej zainteresowanej osobie, a nie tylko socjologom czy ekspertom, łatwo znaleźć odpowiedzi na interesujące ją pytania, które zebraliśmy w takie kategorie jak: źródła wiedzy o sąsiednim kraju, skojarzenia z drugim krajem i jego mieszkańcami, obraz kraju sąsiada i własnego, ocena wzajemnych stosunków, problemów w relacjach i pożądanej współpracy, wzajemna ocena polityki europejskiej, wpływ historii na relacje polsko-niemieckie.  

Narzędzie pozwala szybko znaleźć wyniki badania z danego obszaru tematycznego, roku lub lat, z Polski lub Niemiec, oraz zestawić ze sobą te wyniki w postaci wygenerowanych tabel lub wykresów. 

Zainteresowane osoby mogą na przykład sprawdzić jak Polki i Polacy lub Niemki i Niemcy oceniali w kolejnych latach stan stosunków między naszymi krajami czy też politykę europejską prowadzoną przez rządy obu krajów.

Z udostępnionych danych można się dowiedzieć jak niemieckie społeczeństwo ocenia stan demokracji w Polsce lub poznać polskie oceny atrakcyjności turystycznej Niemiec.

Możecie Państwo łatwo sprawdzić jaki odsetek mieszkańców naszych krajów czuje sympatię do drugiego narodu oraz w jakich rolach społecznych, zawodowych lub rodzinnych najchętniej ich akceptuje. 

Można także zobaczyć co Polacy i Niemcy, oraz Polki i Niemki, sądzą na temat różnych ważnych dla obu krajów kwestii, począwszy od gazociągu Nord Stream, a skończywszy na ocenie ważności relacji transatlantyckich. Ta ostatnia kwestia może być dla wielu interesująca z uwagi na nadejście nowej administracji w USA, z czym można wiązać nadzieję na nową jakość stosunków Europy z Ameryką.

Zapraszamy do zestawiania i porównywania również wielu innych wyników badań Barometru Polska-Niemcy na stronie internetowej www.barometr-polska-niemcy.pl.
   

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter