Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Integracja a (nie)obecność migrantów w polskich mediach i polskiej sferze publicznej – relacja z seminarium


Jakie znaczenie mają doniesienia medialne w kształtowaniu wizerunku cudzoziemców w oczach Polaków? Czy migranci w wystarczającym stopniu angażowani są przez dziennikarzy do komentowania swojej sytuacji? O roli mediów w dyskursie na temat różnorodności oraz integracji imigrantów w Polsce rozmawialiśmy podczas seminarium zorganizowanym przez ISP i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 18 maja 2012 r.
Podczas pierwszej części seminarium przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w projekcie MEDIVA (Media for Diversity and Migrant Integration - Consolidating Knowledge & Assessing Media Practices across the EU), którego celem jest wzmacnianie zdolności mediów do odzwierciedlania różnorodności społeczeństw europejskich oraz mechanizmów i procesów integracji imigrantów. Prezentacji założeń projektu i wyników badań dokonali przedstawiciele Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: dr hab. Michał Krzyżanowski, dr Artur Lipiński, prof. Małgorzata Fabiszak oraz Samuel Bennett. Eksperci najpierw zaprezentowali wyniki analizy treści polskich i zagranicznych mediów, a następnie wskaźniki oceny zdolności mediów do odzwierciedlania różnorodności i promowania integracji.

Podczas drugiej części seminarium odbyła się dyskusja z udziałem prof. Michała  Buchowskiego (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), Justyny Segeš Frelak (ISP), Jakuba Janiszewskiego  (Tok Fm), dr Joanny Fominy (Fundacja im. Stefana Batorego) oraz Myroslavy Keryk (Fundacja „Nasz wybór”). Podczas swoich wystąpień eksperci wskazywali na różne aspekty wpływu mediów na kształtowanie wizerunku migrantów w Polsce, a co za tym idzie na przebieg i dynamikę procesów integracyjnych.  Podkreślali także m.in. fakt, że zainteresowanie dziennikarzy sytuacją cudzoziemców jest stosunkowo niewielkie z uwagi na to, że w Polsce „tematy migracyjne” nie zaliczane są do problemów rangi politycznej, a więc nie budzą tak dużego zainteresowania opinii publicznej i samych decydentów. Ponadto, wielokrotnie wskazano na potrzebę nagłaśniania w mediach sukcesów migrantów i pozytywnych sytuacji z ich udziałem, w tym pozytywnych przykładów integracji np. ze społecznością lokalną. Zgodnie z obecną tendencją, media podejmują tematy związane z sytuacją migrantów w Polsce raczej tylko w przypadku, gdy np. doszło do ewidentnego naruszenia ich praw, albo ukazują migrantów jako osoby o skomplikowanej sytuacji prawnej lub o niskim statusie majątkowym skazane na porażkę, nadając im jednocześnie status ofiary. Ważnym wątkiem, który pojawił się w dyskusji było także stwierdzenie, że doniesienia medialne mają nie tylko wpływ na postrzeganie migrantów przez Polaków, ale także na postrzeganie migrantów przez nich samych, co nie pozostaje bez wpływu na proces integracji. Dyskusję moderował dr hab. Michał Krzyżanowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza).

W ramach projektu MEDIVA powstały raporty tematyczne dotyczące:
•       Zawartości mediów (jakie kwestie i w jaki sposób prezentowane są w mediach) 
•       Tworzenia newsów
•       Naboru i ścieżki rozwoju zawodowego  dziennikarzy (przepisy regulujące zatrudnianie imigrantów, ścieżkę kariery, kwestia szklanego sufitu, dyskryminacja)
•        Szkolenia dziennikarzy (dotyczące relacjonowania problematyki imigracyjnej, zarządzania różnorodnością etc.)

Raporty można pobrać ze strony: http://www.eui.eu/Projects/MEDIVA/Home.aspx


Dalszych informacji na temat projektu oraz wyników badań przeprowadzonych w Polsce i w innych krajach uczestniczących w projekcie MEDIVA udzielają:
Dr hab. Michał Krzyżanowski, UAM, mkrzyzanowski@ifa.amu.edu.pl
Dr Artur Lipiński, UAM, artur.lipinski@amu.edu.pl
 
 
Projekt MEDIVA: Media for Diversity and Migrant Integration - Consolidating Knowledge & Assessing Media Practices across the EU jest finansowany przez Komisje Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (więcej informacji na stronie:  http://www.eui.eu/Projects/MEDIVA/Home.aspx)


 

Projekt MEDIVA: Media for Diversity and Migrant Integration - Consolidating Knowledge & Assessing Media Practices across the EU jest finansowany przez Komisje Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (więcej informacji na stronie:   http://www.eui.eu/Projects/MEDIVA/Home.aspx)

 Zapisz się do newslettera
Newsletter