Instytut Spraw Publicznych sygnatariuszem listu wsparcia dla duńskich organizacji
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Instytut Spraw Publicznych sygnatariuszem listu wsparcia dla duńskich organizacji


Instytut Spraw Publicznych dołączył się do protestu kilkudziesięciu organizacji europejskich i międzynarodowych przeciwko projektowi ustawy pod hasłem „Bezpieczeństwo dla wszystkich Duńczyków”. Zdaniem krajowych i międzynarodowych obserwatorów procedowana obecnie w duńskim parlamencie propozycja legislacyjna może prowadzić do naruszenia praw i wolności obywatelskich oraz przyczyniać się do pogłębiania podziałów społecznych i podsycania dyskryminacji.


Obawy duńskich organizacji obywatelskich dotyczą zwłaszcza kwestii prawa do zgromadzeń, które na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań może zostać poważnie ograniczone. W myśl nowych przepisów policja będzie mogła arbitralnie zakazać organizowania w danym miejscu pokojowego zgromadzenia na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Dodatkowo projektowana ustawa przewiduje nieproporcjonalnie wysokie kary za łamanie jej przepisów.
Wedle retoryki projektodawców, procedowana w parlamencie propozycja ma odpowiadać na obawy społeczeństwa związane z obecnością osób „niezachodniego” pochodzenia. Projekt wpisuje się więc w szerszy kontekst działań, które, zdaniem sygnatariuszy listu, przyczyniają się do podsycania nienawiści i podziałów społecznych, a w szczególności dyskryminacji mniejszości.

W świetle międzynarodowych rankingów Dania należy do championów w dziedzinie przestrzegania standardów demokratycznych i praw człowieka. Proponowane zmiany legislacyjne mogą zagrozić reputacji kraju na arenie międzynarodowej.

Wraz z pozostałymi sygnatariuszami listu wzywamy duńskich parlamentarzystów do:

•    odrzucenia projektu w obecnej postaci,
•    dokonania rewizji projektu przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie zainteresowanych stron;
•    oceny wpływu projektowanego prawa na standardy międzynarodowe i zgodność z prawem Unii Europejskiej;
•    powstrzymania się od wypowiedzi nawołujących do nienawiści i dyskryminacji grup mniejszościowych.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj


Sygnatariusze listu

CIVICUS 
Civil Liberties Union for Europe (Liberties) 
European Civic Forum 
ARCI, Italy 
New Europeans, Europe 
Advocates Abroad, Greece 
Osservatorio Repressione, Italy 
Peace Institute, Slovenia 
Obywatele RP, Poland 
BlueLink Foundation, Bulgaria 
Legal-Informational Centre for NGOs (PIC), Slovenia 
Umanotera, Slovenia 
CNVOS, Slovenia 
International Institute for Nonviolent Action - Novact, Spain 
Bulgarian Fund for Women, Bulgaria 
Ligue des droits de l’Homme, France 
The Voice of Civic Organizations, Slovakia 
Nexus (Consulting and support for Alert and Mobilization initiatives), France 
Spiralis, Network of the development of NGO´s, Czech Republic 
European Movement Italy, Italy 
NETPOL - Network for police monitoring, United Kingdom 
New Europeans Minsk, Belarus 
Human Rights House Zagreb, Croatia 
Irídia - Center for Human Rights, Spain 
Gong, Croatia 
Netherlands Helsinki Committee, The Netherlands 
Associazione Antigone, Italy 
Grup de Periodistes Ramon Barnils (Ramon Barnils Group of Journalists) / Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat (Mèdia.cat Critical Media Watchdog), Spain 
Društvo Asociacija, Slovenia 
Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia 
Institute of Public Affairs (ISP), Poland 
Europe Section of the National Network for Civil Society (BBE), Germany 
Òmnium Cultural, Spain 
Statewatch, United Kingdom 
Civil Society Advocates, Cyprus 
ENAR, Europe  

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter