Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Instytut Spraw Publicznych opracowuje informator na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług


We współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi Instytut Spraw Publicznych podjął inicjatywę stworzenia informatora, który w jasny i przystępny sposób zaprezentuje temat zjawiska dyskryminacji i sposobów jego przeciwdziałania.


Bezpośrednią grupą docelową dla podręcznika będą mieszkańcy Warszawy, którzy ze względu na swoją pracę (branża hotelarska, rozrywkowa, gastronomiczna, kulturalna) mają bezpośredni kontakt z osobami narażonymi na zachowania dyskryminacyjne (m.in. osoby starsze, cudzoziemcy, niepełnosprawni).

Partnerzy ISP,  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego świadczą również bezpłatne poradnictwo prawno–psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją. Oba projekty realizowane są dzięki dofinansowaniu m.st Warszawy.
Zapisz się do newslettera
Newsletter