Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Inspirator obywatelski 2.0 - już jest!


Kontynuując pomysł promowania idei i narzędzi nieformalnej edukacji obywatelskiej, który Instytut Spraw Publicznych zaczął realizować, wydając w 2011 pierwszą edycję Inspiratora obywatelskiego (poradnika nieformalnej edukacji obywatelskiej dedykowanego bibliotekom publicznym), tym razem postanowiliśmy poświęcić uwagę wolontariatowi. A dokładniej rzecz ujmując, jego specyficznej odmianie – pracowniczemu wolontariatowi kompetencji. Tego właśnie dotyczy najnowsza publikacja ISP, zatytułowana Inspirator 2.0, czyli pracowniczy wolontariat kompetencji z wykorzystaniem Internetu.


www.isp.org.pl/inspirator


U podstaw tego podręcznika leży przekonanie, że poprzez połączenie dwóch idei – wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu, można skutecznie uczyć obywatelskości. Jednocześnie, Inspirator 2.0 ma na celu zasygnalizowanie, że wolontariat pracowniczy nie musi się realizować tylko poprzez jednorazowe akcje pomocy na rzecz wybranej organizacji pozarządowej, społeczności, czy wyjazdy integracyjne, w trakcie których spełniane są różnego rodzaju dobre uczynki. Firmy i ich pracownicy mogą zaoferować coś więcej – swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte w pracy w biznesie. Na tym polega właśnie pracowniczy wolontariat kompetencji.
W Inspiratorze podkreślmy jeszcze jeden ważny aspekt – Internet. Pracowniczy wolontariat kompetencji, z różnych względów jest najsłabiej rozwiniętym w Polsce typem wolontariatu. Jednak dzięki wykorzystaniu e-narzędzi – mobilnych aplikacji na smartfony, komunikatorów, internetowych, forów, czy blogów, etc. można stymulować rozwój tego rodzaju aktywności. W publikacji przedstawiamy też przykłady projektów, w których Internet jest wręcz główną przestrzenią dzielenia się przez pracowników na zasadzie wolontariatu posiadaną wiedzą i umiejętnościami z potrzebującymi takiej pomocy podmiotami.

Oparty na powyższych założeniach Inspirator 2.0 jest skierowany do dwóch głównych grup odbiorców:

•    Firmy dowiedzą się z niego, jak zorganizować program wolontariatu opartego na dzieleniu się przez ich pracowników umiejętnościami i wiedzą z tymi, którzy takich kompetencji potrzebują.

•    Organizacje pozarządowe i lokalne instytucje publiczne poznają uwarunkowania odpowiedzialnej społecznie działalności firm i dowiedzą się jak w jej ramach nawiązać współpracę z biznesem.

Zapraszamy do lektury!

Zapisz się do newslettera
Newsletter