Innowacyjne podejście do walki z nieuczciwymi praktykami w budownictwie
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Innowacyjne podejście do walki z nieuczciwymi praktykami w budownictwie


Trzy ośrodki badawcze: FORBA (Austria), NOTUS (Hiszpania) i Instytut Spraw Publicznych (Polska) przeprowadziły badania nad strategicznymi i innowacyjnymi działaniami partnerów społecznych i inspekcji pracy na rzecz lepszego egzekwowania standardów pracy w sektorze budownictwa. 


Wnioski płynące z tych badań wskazują na fikcyjne samozatrudnienie, zaniżanie płac, naruszanie przepisów BHP jako stosunkowo szeroko rozpowszechnione nieuczciwe praktyki w tym sektorze. Aby skutecznie wykrywać i ścigać takie zachowania, partnerzy społeczni  we współpracy z organami publicznymi, takimi jak inspekcje pracy, wypracowali wspólne działania, przygotowali akty prawne i zacieśnili współpracę instytucjonalną. 

W Polsce, kraju o stosunkowo słabej tradycji funkcjonowania partnerów społecznych, w sektorze budowlanym zawiązano trzy porozumienia dotyczące wspólnego egzekwowania standardów: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Porozumienie w sprawie stawki minimalnej w budownictwie  oraz Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi. Te trzy porozumienia stanowią niezależną odpowiedź branży na nieuczciwe praktyki w budownictwie w obszarze, gdzie ani układy zbiorowe pracy ani instytucje publiczne nie są w stanie zapewnić odpowiednich standardów. W porozumieniach tych uczestniczą zarówno przedstawiciele pracodawców, jak i pracowników, a Generalny Inspektor Pracy odegrał znaczącą rolę w inicjowaniu i wspieraniu tych porozumień.

Link do raportu


W Asturii (Hiszpania), dwie branżowe instytucje partnerów społecznych, COPREVAS (Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y Contratación) i FLC (Fundacion Laboral de la Construcción des Principado de Asturias) pełnią kluczową rolę jako partnerzy we wspólnym egzekwowaniu standardów. Ich przedstawiciele są upoważnieni do kontroli przypadków fikcyjnego samozatrudnienia oraz przestrzegania zasad BHP na budowach w Asturii. Początkowo współpraca z organami publicznymi miała charakter nieformalny, z czasem jednak partnerzy społeczni nawiązali strategiczną współpracę z władzami poprzez komunikację pomiędzy instytucjami, wspólne szkolenia, wymianę informacji na temat przedsiębiorstw budowlanych, by ostatecznie zawrzeć formalne porozumienie o współpracy w 2017 r.


W Austrii, Fundusz Wypoczynkowy  i Rozliczeniowy Pracowników Budowlanych (BUAK), otrzymał w 2011 r. szerokie kompetencje w zakresie wdrażania, kluczowej z punktu widzenia zwalczania nieuczciwych praktyk w zatrudnieniu, „Ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego”. Obejmują one prawo do kontroli wynagrodzeń na budowach, sprawdzania przypadków podejrzeń o dumping płacowy i socjalny i zgłaszania takich przypadków władzom. BUAK to partner społeczny o długoletniej tradycji i dużym doświadczeniu w branży; w Austrii nowością był fakt, że taka instytucja została wyposażona w uprawnienia w zakresie kontroli płac.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (VP/2018/004/0080)
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter