Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ile demokracji w polskich partiach politycznych?


O demokracji wewnątrzpartyjnej dyskutowano na seminarium eksperckim „Ile demokracji w polskich partiach politycznych?”, które odbyło się 5 kwietnia w Instytucie Spraw Publicznych.


Spotkanie rozpoczęła prezentacja ekspertyzy prof. Marka Chmaja, dotyczącej instytucjonalno-prawnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem partii politycznych w Polsce. Mgr Marcin Waszak przedstawił regulacje zawarte w statutach partii politycznych. Następnie dr Jarosław Zbieranek zaprezentował wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez ISP wśród głównych partii politycznych w Polsce.
 
W seminarium udział wzięli prof. Marek Chmaj, prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik, prof. Andrzej Antoszewski, prof. Wojciech Sokół, prof. Radosław Markowski, dr Anna Materska-Sosnowska, dr Jarosław Flis, dr Bartłomiej Nowotarski, dr Mikołaj Cześnik, dr Bartłomiej Michalak, dr Marek Jarentowski oraz dr Jarosław Zbieranek.

Zapis dyskusji wraz z prezentowanymi materiałami i rekomendacjami, znajdzie się w przygotowywanej przez ISP publikacji dotyczącej funkcjonowania demokracji wewnątrzpartyjnej w Polsce.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Mechanizmy demokratyczne wewnątrz partii politycznych”, który wspiera Fundacja Konrada Adenauera.

Fot. Krzysztof Białoskórski (archiwum Sejmu)


Zapisz się do newslettera
Newsletter