HEROS – Startujemy!
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

HEROS – Startujemy!


Startujemy z międzynarodowym badaniem sektora ochrony zdrowia i usług opiekuńczych w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy  - ze szczególnym naciskiem na zmiany w czasie pandemii COVID19.


Spotkaniem 24 września rozpoczęliśmy projekt badawczy dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy personelowi w sektorze ochrony zdrowia i usług opiekuńczych w Litwie, Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Okres pandemii uwydatnił strukturalne problemy w tych sektorach poprzez znaczne zwiększenie obciążenia obowiązkami   tj. niedofinansowanie, trudności organizacyjne, braki kadrowe, starzenie się personelu medycznego i opieki czy emigracja. Jednocześnie pojawiły się nowe wyzwania specyficzne dla leczenia COVID-19 jak zachowanie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z reżimem sanitarnym w szpitalach i placówkach opiekuńczych. 

Trudności sektora artykułowane były we wszystkich badanych krajach – w niektórych rządy przygotowały nowe polityki wsparcia dla ochrony zdrowia m.in. w Wielkiej Brytanii. W Polsce rozpoczęcie projektu zbiegło się z protestami personelu medycznego pod nazwą Białe miasteczko 2.0

Celem projektu jest analiza interwencji partnerów społecznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze ochrony zdrowia i sektorze opieki w Litwie, Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech.. W szczególności skupiamy się na tym, jak partnerzy społeczni koordynują interwencje na krajowym i europejskim poziomie sektorowym w celu zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Podczas spotkania partnerzy omówili metodologię i plan działania w projekcie. Instytut Spraw Publicznych jest reprezentowany przez Dominika Owczarka, Macieja Pańkowa i Jana Czarzastego. 

Więcej informacji o projekcie
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter