Europejski Zielony Ład w pigułce
Podziel się

Europejski Zielony Ład ma pomóc w zrewolucjonizowaniu sposobu funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej, tak by była jednocześnie zeroemisyjna i konkurencyjna. Zielona transformacja stawia duże wyzwania przed energochłonnymi branżami, takimi jak sektor metalowy. Dla pracodawców i pracowników tego sektora Instytut Spraw Publicznych przygotował pakiet szkoleniowy i przewodnik wdrażania EZŁ w przedsiębiorstwie z zachowaniem zasad sprawiedliwego przejścia. Materiały powstały w ramach projektu „Let’s Get Green”, współfinansowanego przez Unię Europejską.


Zielona transformacja ma nie tylko pomóc w osiągnięciu przez kraje EU zobowiązań klimatycznych, ale także stworzyć okazję europejskim firmom do budowania konkurencyjności w oparciu o przyszłościowe rozwiązania oparte na niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarce.

Pracodawcy i pracownicy sektora  potrzebują wiedzy, żeby się z nimi zmierzyć.
 
Przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych badanie potrzeb, a także spotkania warsztatowe pokazały, że pracodawcy i pracownicy sektora metalowego nie mają dostatecznej wiedzy na temat europejskiej polityki klimatycznej, która będzie miała istotny wpływ na branżę i jej otoczenie.

Stworzyliśmy więc dla nich pakiet szkoleniowy. Jest on napisany przystępnym językiem i dostępny on-line w postaci e-kursu. Przedstawiamy w nim w pigułce Europejski Zielony Ład, jego cele oraz rozwiązania i wymagania wspierające zieloną transformację. Najwięcej uwagi poświęciliśmy europejskim politykom i regulacjom, które mają znaczenie dla przemysłu, w tym w szczególności dla branży metalowej. Pakiet składa się z trzech modułów. Pierwszy – dotyczy EZŁ i powiązanych z nim szczegółowych celów i strategii. W drugim pracodawcy znajdą wskazówki  jak zazieleniać przedsiębiorstwo z udziałem pracowników. Z trzeciego pracownicy dowiedzą się, jak włączyć się w zieloną transformację. Pakiet jest dostępny pod adresem http://startandgo-ewc.com/coursesslect

Materiał ten może być użyteczny również dla innych osób, które chciałyby uzyskać wiedzę na temat Europejskiego Zielonego Ładu w krótkiej skondensowanej i prostej do przyswojenia formie. Polecamy również wizytę na stronach Komisji Europejskiej, gdzie publikowane są aktualności dotyczące EZŁ i powiązane dokumenty.

Pakiet powstał w ramach projektu  'Let’s Get Green. Social partners’ joint action to enhance worker involvement in company-level implementation of the European Green Deal  (Zazieleńmy się! Wspólne działanie partnerów społecznych na rzecz zwiększenie zaangażowania pracowników we wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa.) 

Liderem projektu jest Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce (FZZMiH), pozostali partnerzy projektu to Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Sindikat Metalaca Hrvatse-industrijski Sindikat (Chorwacja), Fédération des Travailleurs de la Métallurgie - Confédération Générale du Travail- FMT-CGT (Francja), Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (Polska) oraz Federacao Intersindical das Industrias Metalurgicas, Qimicas, Electricas, Farmaceutica, Celulose, Papel, Grafica, Imprensa, Ene (Portugalia) oraz Unia Poslodavaca Vojvodine (Serbia).


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

            
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter