Aktualności

Podziel się
Europa

Europa, Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja, Ukraina w programach wyborczych partii


Kampania wyborcza 2019 przed wyborami do Sejmu i Senatu koncentruje się na sprawach krajowych. W dyskusjach stosunkowo rzadko można usłyszeć postulaty dotyczące kwestii zagranicznych, pomysłów na polskie działania w Unii Europejskiej lub wobec kluczowych partnerów zagranicznych. Niewiele także piszą na ten temat ugrupowania w swoich programach wyborczych. Pewien obraz, jak ważny jest dla nich dany temat oraz jakie plany ma dana partia w danym obszarze w przypadku zwycięstwa, może dać analiza występowania poszczególnych nazw (np. „Europa”, „UE”, „USA”, „Niemcy”) oraz związanych z nimi przymiotników („europejski”, „niemiecki”, „amerykański”) w programach wyborczych. 


Częstotliwość występowania nazw poszczególnych państw, Unii Europejskiej oraz związanych z nimi przymiotników wskazuje znaczenie tych partnerów dla poszczególnych ugrupowań. Konieczne jest jednak uwzględnienie kilku czynników, które nie pozwalają na wyciąganie jednoznacznych wniosków ani na porównanie 1:1 wyników liczbowych. Istotne znaczenie odgrywa szczegółowość całego programu. Prawo i Sprawiedliwość, którego program wynosi 232 stron, częściej, co oczywiste, wymienia analizowane tu słowa niż partie, których plany zarysowano na dwudziestu stronach. Kluczowy jest więc tym bardziej kontekst tych wypowiedzi. Ponad to użycie nazwy czy przymiotnika odnoszącego się czy to do UE czy do konkretnego kraju nie jest całkowicie miarodajnym wyznacznikiem stosunku do relacji z danym podmiotem. Można bowiem na kolejnych stronach o nim pisać, nie używając jego nazwy, zarysowując bardzo bogaty program. Niemniej jednak już samo pojawienie się tej nazwy wskazuje na uwzględnianie w swojej polityce danego partnera lub też nie, oraz na jego wagę.

Poniższe zestawienie jest jedynie podliczeniem częstotliwości występowania wymienionych określeń wraz z zacytowaniem wybranych przykładów, nie zawiera natomiast komentarza i nie analizuje przedstawionych liczb w odniesieniu do całej kampanii wyborczej, co wymaga głębszych analiz.

Dane liczbowe
Spośród analizowanych nazw i związanych z nimi przymiotników: Europa, Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja, Ukraina, Trójką Weimarski i Grupa Wyszehradzka zdecydowanie najwięcej razy używane są określenia związane z UE. Do Rosji, Ukrainy oraz formatów regionalnych odnoszą się jedynie niektóre komitety wyborcze.  Najdłuższy program wśród analizowanych – partii rządzącej – jest zdecydowanie bogatszy we wszystkie te określenia niż pozostałe programy. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.


Tabela: Częstotliwość występowania nazw i przymiotników związanych z Europą i głównymi partnerami Polski
 
Partia/temat Liczba stron programu UE, Europa, europejski* Niemcy, niemiecki Rosja, rosyjski Ameryka, amerykański, Stany Zjednoczone Ukraina, ukraiński Trójkąt
Weimarski
Grupa Wyszehradzka
PiS 232 257 26 14 14 4 1 10
KO 136 56 4 1 6 2 1 1
PSL 28 24 1 2 0 0 1 1
SLD 19 1 0 0 0 0 0 0
Konfederacja 20 5 0 0 1 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opublikowanych programów wyborczych
*Liczba występowania słów „UE”, „Europa” i „europejski” w przypadku programu PiS jest przybliżona z uwagi na stosunkowo częste ich występowanie


Czytaj cały tekst analizy "Europa, Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja, Ukraina w programach wyborczych partii" >>>
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter