Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ekspert ISP powołany do Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich


Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz powołała dr. Jarosława Zbieranka, kierownika Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych ISP do Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO.


Inauguracyjne spotkanie Komisji Ekspertów odbyło się 10 marca 2011 roku. W jego trakcie nominację dr. Zbierankowi i innym ekspertom wręczyła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.


- Za jeden z ważniejszych celów mojej działalności zawodowej i naukowej uznaję niwelowanie barier w praktycznej realizacji praw obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem praw wyborczych. W ramach prac Komisji Ekspertów podejmę starania na rzecz uczynienia szeroko pojętych procedur wyborczych w Polsce dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – powiedział dr Zbieranek po odebraniu nominacji.

Komisje Ekspertów wspierają Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, w szczególności w zakresie monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stanowienia prawa, a także przygotowywania analiz i monitoringu równego traktowania osób i zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyzwanie.

Jarosław Zbieranek  - magister prawa, magister politologii. Doktor nauk prawnych ze specjalnością: prawo konstytucyjne. Odbył szereg staży zawodowych w instytucjach państwowych, organizacjach międzynarodowych oraz instytutach badawczych mających swe siedziby w Polsce i zagranicą (m.in. BSSSC, Institut für Management und Unternehmensentwicklung). Autor kilkudziesięciu publikacji. Uczestniczył od 2004 roku w pracach legislacyjnych Sejmu RP IV, V, VI kadencji oraz Senatu RP V kadencji. Współpracuje z Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Fot: biuro RPOZapisz się do newslettera
Newsletter