Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Eksperci o polsko-niemieckim wolontariacie


Długoterminowy wolontariat polsko-niemiecki oraz jego wpływ na wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców oraz ich podejście do idei integracji europejskiej – ekspercki okrągły stół w Instytucie Spraw Publicznych.


W poniedziałek 7 października w Instytucie Spraw Publicznych odbył się eksperci okrągły stół dotyczący polsko-niemieckiego wolontariatu. Spotkanie było częścią partnerskiego projektu, który Instytut Spraw Publicznych (ISP) realizuje wspólnie z Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) z Fryburga przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Część badawcza projektu obejmowała ilościowe oraz jakościowe badanie wolontariuszy z obu krajów. Wyniki badań oraz wynikające z nich obserwacje, zaprezentowane przez przedstawicieli ISP oraz zze, były punktem wyjścia do otwartej dyskusji.

W spotkaniu wzięli udział reprezentacji instytucji i organizacji zajmujących się długoterminowym wolontariatem oraz relacjami polsko-niemieckimi, m.in. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ambasady Niemiec, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Schumana, Fundacji Borussia, Stowarzyszenia „Jeden Świat” czy Centrum Wolontariatu, a także sami wolontariusze, w tym jedna osoba uczestnicząca wcześniej w badawczej części projektu.

Dyskusja toczyła się wokół tez sformułowanych na podstawie wyników wspomnianych badań. Dotyczą one m.in. odmiennych motywacji do wyjazdu, które zidentyfikowano jako konsekwencję różnych sytuacji biograficznych polskich i niemieckich wolontariuszy (Niemcy traktują wyjazd na wolontariat jako gap year, dla Polaków jest to zazwyczaj aktywność podejmowana już po studiach jako ważna praktyka zawodowa). Zwrócono także uwagę na istotę bezpośredniego kontaktu w rówieśnikami z kraju przyjmującego podczas pobytu na wolontariacie, który obecnie ma raczej ograniczony wymiar.

Taki nieformalny kontakt jawi się nie tylko jako najbardziej efektywny, ale i najprostszy sposób kształtowania wzajemnego nastawienia Polaków i Niemców oraz naszych relacji na poziomie-mikro. Podczas spotkania podkreślano wpływ wolontariatu nie tylko na relacje miedzy oboma krajami, ale też na budowanie integracji europejskiej. Wyzwaniem jawi się odnalezienie właściwego balansu między osobistymi korzyściami płynącymi z uczestnictwa w programie wolontariackim oraz pożytkami dla wzmacniania integracji europejskiej.

Szczegółowa analiza prowadzonych w ramach projektu badań oraz wynikających z nich wniosków i rekomendacji, włączając w to komentarze z eksperckiego okrągłego stołu, będzie przedstawiona w raporcie końcowym, którego publikacja planowana jest na grudzień. Wcześniej, bo na początku listopada, zostanie opublikowane krótsze podsumowanie w formie Policy Paper.


Zapisz się do newslettera
Newsletter