Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Eksperci o demokracji w partiach: Procedury demokratyczne w partiach są niezadowalające.


O demokracji w polskich partiach politycznych dyskutowali 23 kwietnia w Sejmie eksperci Instytutu Spraw Publicznych i zaproszeni goście. Mechanizmy demokratyczne, wpływ na podejmowanie decyzji partyjnych i programy partii; czy demokracja w partiach jest koniecznością czy liczy się jedynie skuteczność w walce o mandat – te kwestie stanowiły główną oś dyskusji.


Podczas konferencji eksperci ISP: prof. Marek Chmaj, dr Jarosław Flis i dr Jarosław Zbieranek zaprezentowali wyniki projektu „Mechanizmy demokratyczne wewnątrz partii politycznych w Polsce” realizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Adenauera. Głównym punktem programu była premiera raportu „O demokracji w polskich partiach politycznych” zawierającego m.in. analizy statutów największych polskich partii, a także wyniki badania opinii społecznej zawierającego ocenę Polaków na temat demokracji w polskich partiach politycznych. W drugiej części spotkania, moderowanego przez red. Zuzannę Dąbrowską (Polskie Radio), prof. Mirosława Grabowska (CBOS), prof. Jacek Raciborski (Instytut Socjologii UW), dr Bartłomiej Nowotarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i dr Marcin Walecki (OBWE) debatowali nad kondycją procedur demokratycznych w polskich ugrupowaniach politycznych, a także zakreślili największe wyzwania na przyszłość.

Z przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań, a także z dyskusji ekspertów wynika, że procesy demokratyczne w partiach są niezadowalające. Niezbędne są zmiany w ustawie o partiach politycznych, zwiększenie liczby kobiet w polityce a także większy monitoring i kontrola nad wydatkowaniem subwencji budżetowych przez partie. Jak podkreślali zaproszeni goście, demokracja wewnątrzpartyjna ciągle jest tematem nie do końca zbadanym, potrzeba dokładnych analiz procesów wyłaniania kandydatów w partiach, chociażby w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem ISP "O demokracji w polskich partiach politycznych", który można pobrać tutaj.


Konferencję zorganizowano dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Zapisz się do newslettera
Newsletter