Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Eksperci debatowali o rzetelności życia publicznego w Polsce


Nad wyzwaniami dla rzetelności w administracji, polityce i biznesie dyskutowali 3 kwietnia 2012 eksperci oraz uczestnicy konferencji organizowanej wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Konferencję otworzyła sesja „Rzetelność życia publicznego w Polsce – stan obecny i wyzwania na przyszłość” w której udział wzięli Grażyna Kopińska Dyrektor Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, prof. Jacek Czaputowicz z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, prof. Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN, dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych  oraz moderator – Aleksandra Kobylińska z ISP. W ramach sesji otwierającej przyglądano się  z ogólnej perspektywy rzetelności polskiego życia publicznego, temu, jak powinna ona wyglądać w praktyce, a także nakreślono główne wyzwania na przyszłość  dla Polski.W drugiej części konferencji odbyły się trzy równoległe panele tematyczne, mające na celu pogłębienie problematyki zasygnalizowanej w sesji otwierającej w trzech obszarach: administracji publicznej, finansowaniu partii politycznych i biznesie.

Uczestnikami panelu „Rzetelna administracja” byli dr hab. Jolanta Arcimowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Dagmir Długosz - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM,  Maciej Wnuk Pełnomocnik MSZ ds. Procedur Antykorupcyjnych, dr Andrzej Zybała z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz moderator dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, którzy zastanawiali się jak zwiększyć odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje, jak chronić sygnalistów w instytucjach publicznych oraz jak zapewnić obywatelom lepszy dostęp do informacji publicznej.W panelu „Finansowanie polityki – jawność i kontrola” zaproszeni goście: min. Kazimierz Czaplicki szef Krajowego Biura Wyborczego, prof. Marek Chmaj z SWPS, senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, dr Marcin Walecki z OBWE i moderator dr Jarosław Zbieranek z Instytutu Spraw Publicznych dyskutowali na temat mechanizmów finansowania polityki oraz zastanawiali się, co należy zrobić, aby uczynić je bardziej przejrzystymi w przyszłości.Ostatni panel dyskusyjny dotyczył „Standardów rzetelności w biznesie”. Wzięli w nim udział Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Bąk - Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Sławomir Śnieżko z Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Mariusz Witalis – partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young. Dyskusję moderował prof. Krzysztof Jasiecki. Dyskutanci zastanawiali się nad znaczeniem rzetelności w biznesie – czy rzetelne firmy mogą osiągać większe zyski, a także nad tym, jak skutecznie wprowadzać i przestrzegać standardów rzetelności i uczciwości w przedsiębiorstwach i chronić osoby zgłaszające nieprawidłowości.


W Polsce istnieją już pewne standardy rzetelności zarówno w administracji, polityce jak i biznesie, problemem jest jednak ich znajomość oraz przestrzeganie w praktyce. Standardy te występują często w postaci nakazów i zakazów, za mało jest natomiast zachęt, mogących skłonić urzędników, polityków czy przedsiębiorców do ich przestrzegania. W celu zwiększenia rzetelnosći życia publicznego konieczne jest holistyczne, wieloaspektowe działanie i zaangażowanie wielu aktorów - oto wniosek wyłaniajacy się z konferencji.

 

 
Konferencja organizowana jest w ramach projektu European Integrity Systems  realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Transparency International przy wsparciu Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Unii Europejskiej.
 
Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości
Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych


 Konferencja współfinansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta
www.feswar.org.pl

Zapisz się do newslettera
Newsletter