Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ekonomia społeczna lekiem na kryzys w Europie – cz. 4: Nowości w zamówieniach publicznych jako narzędzie wdrożenia strategii Europa 2020


W ramach trwających w Europie poszukiwań nowych finansowych motywacji dalszego wzrostu oraz środków na realizację przyjętych celów strategicznych Komisja Europejska sięgnęła też po zamówienia publiczne. Pod koniec grudnia ubiegłego roku wystąpiła z propozycją dotyczącej ich nowej regulacji. Wpisała je w ten sposób w szereg mechanizmów finansowych (przedstawianych już w ramach tego monitoringu), które mają umożliwić osiągnięcie celów strategii Europa 2020.


Zamówienia publiczne odgrywają w tej ostatniej, zdaniem Komisji, kluczową rolę, stanowiąc jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. Wspomniany projekt dyrektywy doprecyzowuje kolejne postulaty zawarte w komunikacie „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej”. Wpisuje się też w założenia Aktu o Jednolitym Rynku, szczególnie w te dotyczące ułatwiania funkcjonowania na wspólnym europejskim rynku mniejszych podmiotów gospodarczych.
Zapraszamy do lektury kolejnej części naszego cyklu poświęconego nowym unijnym mechanizmom finansowym skierowanym dla przedsiębiorstw społecznych. Omawiana tu inicjatywa jestczęścią ogólnego programu mającego doprowadzić do gruntownej modernizacji systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Działaniom Komisji w tym obszarze przyświecają trzy główne dążenia: 1. zwiększenie efektywności i elastyczności wydatkowania środków publicznych; 2. doprowadzenie do wzrostu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych; 3. umożliwienie lepszego wykorzystania zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych (a przede wszystkim realizację strategii Europa 2020).

Filip Pazderski Ekonomia społeczna lekiem na kryzys w Europie – cz. 4: Nowości w zamówieniach publicznych jako narzędzie wdrożenia strategii Europa 2020Zapisz się do newslettera
Newsletter