Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ekonomia społeczna lekiem na kryzys, cz. 2: Unia innowacyjna społecznie


Opracowując strukturę programów, które zostaną uruchomione w ramach nowego budżetu UE, Komisja Europejska zaproponowała szereg inicjatyw wspierających przedsiębiorczość społeczną. W poprzedniej odsłonie naszego mini-cyklu o aktualnych trendach europejskich w zakresie ekonomii społecznej omówiony został podstawowy dla tego zagadnienia dokument - komunikat „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej”.  Kolejna jego część poświęcona jest uzupełniającej zawarte tam zapisy propozycji Komisji dotyczącej powołania nowego programu na rzecz przemian i innowacji społecznych.

W tekście zachęcamy do podjęcia wysiłków na rzecz wprowadzenia w Polsce innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na najbardziej palące problemy społeczne. Właściwym do tego obszarem może być ekonomia społeczna, czego dowiodło już kilka funkcjonujących na polskim rynku przedsiębiorstw zaliczanych do tej kategorii. Nawet kondycja tych najlepiej radzących sobie podmiotów wskazuje jednak na potrzebę podjęcia dalszych działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej nad Wisłą. Odpowiednie do tego mechanizmy zaproponowano ostatnio w EU. Skorzystanie z nich w naszym kraju może być jednak utrudnione, jeśli należące do ekonomii społecznej podmioty nie zostaną do tego odpowiednio przygotowane...

Więcej na temat propozycji Komisji oraz ich relacji do sytuacji w Polsce w analizie Filipa Pazderskiego>>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter