Egzekwowanie standardów pracy z udziałem partnerów społecznych – przegląd praktyk z Austrii, Finlandii, Hiszpanii i Polski.
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Egzekwowanie standardów pracy z udziałem partnerów społecznych – przegląd praktyk z Austrii, Finlandii, Hiszpanii i Polski.


Przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych wspólnie z partnerami  projektu SPLIN z Austrii, Finlandii i  Hiszpanii dokonali w Barcelonie wstępnego przeglądu wyników badań zrealizowanych w pierwszej fazie projektu.


Badania dotyczyły  inicjatyw angażujących partnerów społecznych w  kontrolowanie i egzekwowanie standardów pracy w dwóch sektorach: budownictwa i międzynarodowego transportu morskiego.

Zaprezentowane na spotkaniu praktyki w sektorze budowlanym obejmowały m.in.: działania austriackiego BUAK , który współpracuje z pracownikami i pracodawcami w przeciwdziałaniu dumpingowi płacowemu i społecznemu; kontrole prowadzone przez wspólną komisję pracowników i pracodawców COPREVAS zajmującą się bhp oraz warunkami pracy i umów w Hiszpanii,  a także zawiązane w Polsce Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie, które przedstawiła Małgorzata Koziarek z ISP.  

Omówiono również sposób działania inspektorów  Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) i egzekwowanie globalnego systemu rokowań płacowych w ramach kampanii Flag of Convenience (FOC) w branży międzynarodowego transportu morskiego w trzech krajach: Finlandii, Hiszpanii i Polsce. Doświadczenia naszego kraju w tym sektorze  zaprezentowała z ramienia ISP Barbara Surdykowska. 

Spotkanie w Barcelonie odbyło się w grudniu 2019 r. Aktualności projektu SPLIN dostępne są pod adresem:  http://splin.forba.at 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (VP/2018/004).
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter