Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Dyskusja nad wstępną wersją raportu „Pytania o Rosję – relacje rządzących i rządzonych”


Jakie podziały można zaobserwować w dzisiejszym społeczeństwie rosyjskim i co to oznacza dla polskiej i europejskiej polityki wobec Rosji? Pytania te zadawali sobie uczestnicy  dyskusji nad konkluzjami wstępnej wersji raportu „Pytania o Rosję – relację rządzących i rządzonych”, którą zorganizował Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella w Warszawie.  


Raport autorstwa Grzegorza Gromadzkiego stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy rosyjskie protesty z końca 2011 r. i początku 2012 r. są przejawem przełomu/zmiany relacji między rządzącymi a rządzonymi w Rosji , czy też mamy do czynienia z przemijającym zjawiskiem, które nie pozostawi większego śladu w dziejach Rosji.  Jak podkreśla dr Jacek Kucharczyk, obecny raport jest pokłosiem innego projektu ISP, w którym eksperci Instytutu poddali analizie wyniki badania sondażowego dotyczącego postrzegania Rosji, Polski i Niemiec przez Rosjan.  Z raportu tego wynikło bowiem, że wielu Rosjan krytycznie ocenia własne państwo. Analitycy ISP postanowili sprawdzić czy  to niezadowolenie może mieć przełożenie na realne zmiany w Rosji w bliższej lub dłuższej perspektywie.

Do dyskusji nad tekstem dokumentu zaproszeni zostali eksperci zajmujący się tematyką rosyjską. W spotkaniu udział wzięli: Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prof. Adam Daniel Rotfeld, Stanisław Ciosek, Konstanty Gebert, Danuta Przywara, Marcin Wojciechowski, Wolfgang Templin, Małgorzata Kopka, dr Jacek Kucharczyk, dr Agnieszka Łada oraz Łukasz Wenerski.

Podczas dyskusji zaproszeni goście szukali odpowiedzi na pytanie się, jak przebiega obecnie podział wewnątrz rosyjskiego społeczeństwa i jaki może być jego wpływ na ewentualne zmiany w Rosji. Próbowali także zaproponować sposoby współpracy Polski z rosyjską władzą i z przedstawicielami opozycji oraz reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Jako jedno z najistotniejszych wyzwań, stojących przed UE i Polską, wszyscy wymieniali konieczność wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Rosji, udających się do krajów UE. Uczestnicy spotkania wyrażali także zaniepokojenie zmianami wprowadzanymi w rosyjskim ustawodawstwie (m.in. dotyczącymi wsparcia finansowego z zagranicy), które utrudniają funkcjonowanie społeczeństwu obywatelskiemu. Zastanawiali się, jakie mogą one przynieść  konsekwencje zarówno dla opozycji i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, jak i dla organizacji pozarządowych z UE, które chcą współpracować z Rosjanami.
 
Konkluzje z dyskusji posłużą autorowi w przygotowaniu ostatecznej wersji raportu. Zostanie on wydany w języku angielskim i polskim na początku grudnia 2012 r.

Dyskusja odbyła się w ramach projektu „Pytania o Rosję – relację rządzących i rządzonych”


Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie

Zapisz się do newslettera
Newsletter