Dyskusja nad dokumentem Strategii społeczeństwa obywatelskiego
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Dyskusja nad dokumentem Strategii społeczeństwa obywatelskiego


W ostatnich dniach czerwca o wynikach naszego badania "Wpływ pandemii COVID-19 na prawa podstawowe i przestrzeń obywatelską", przeprowadzonego dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) rozmawialiśmy w Brukseli podczas konferencji „How do we get to a European Civil Society Strategy?” zorganizowanej w projekcie „Reclaim Our Civil Space”. Celem tego wydarzenia było nawiązanie kontaktu między sieciami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucjami Unii Europejskiej i państwami-darczyńcami, aby wspólnie opracować, promować i popierać szczegółowy zestaw zaleceń dotyczących dokumentu europejskiej strategii i polityki społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas swojego wystąpienia Filip Pazderski, Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP, mówił o tym, że: „Po tym jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego odegrały tak ważną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, zasługują teraz na ich odpowiednie uznanie w politykach publicznych UE”. Wskazywał, że ważnym rozwiązaniem idącym w tym kierunku byłaby właśnie Unijna strategia dotycząca społeczeństwa obywatelskiego. Jego zdaniem „powinien to być dokument przedstawiający strukturę i kompleksową wizję roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, służący koordynacji istniejących już środków, zapewniający harmonizację i wytyczne dotyczące ich stosowania oraz sugestie dotyczące luk w istniejących politykach publicznych UE, które należałoby uzupełnić.” Ponadto taki dokument powinien:

•    Wyraźnie uznać jego rolę i zawierać deklarację wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego,
•    Zapewnić rozwiązania tworzące sprzyjające warunki dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
•    Zaproponować działania służące monitorowaniu, dokumentacji i analizie wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim w Unii Europejskiej,
•    Zasugerować rozwiązania instytucjonalne pozwalające na ochronę społeczeństwa obywatelskiego przed atakami,
•    Zagwarantować podejmowanie działań prawnych służących utrzymaniu roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym umożliwić Komisji Europejskiej skorzystanie z jej uprawnień wykonawczych wobec państw członkowskich, które nadmiernie ograniczają przestrzeń do aktywności obywatelskiej, naruszając prawo traktatów Unii Europejskiej.

Zachęcamy również do zapoznania się z całym raportem, zawierającym pełen zestaw rekomendacji: The implications of the COVID-19 pandemic on fundamental rights and civic space (isp.org.pl)!

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter