Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce - relacja z konferencji


Zwiększenie ochrony przed dyskryminacją, zarządzanie różnorodnością w polskich firmach oraz dyskryminacja imigrantów, w tym studentów zagranicznych, na polskim rynku pracy to główne wątki poruszane podczas konferencji Instytutu Spraw Publicznych (ISP) oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) „Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne”, które odbyło się 16 grudnia.


Podczas konferencji Monika Szulecka omawiała wyniki przeprowadzonej przez SIP ewaluacji funkcjonowania prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do cudzoziemców w Polsce. Zdaniem ekspertki konieczna jest nowelizacja przepisów odnośnie równego traktowania, gdyż w obecnej formie nie spełniają one swojego zadania (pozytywnie ocenione zostały jedynie przepisy prawa pracy). Z tego względu sytuację po wprowadzeniu ustawy określa ona jako „ciszę wokół zawiedzionych nadziei”.Mec. Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego zaznaczyła także, że zarówno wśród cudzoziemców, jak i obywateli polskich widoczna jest niska świadomość na temat zjawiska dyskryminacji. Chociaż termin ten jest często stosowany, to zazwyczaj kryją się za nim tylko puste frazesy, w dodatku panuje przekonanie, że łączy się on przede wszystkim z mniejszościami seksualnymi.  

W kolejnej części spotkania dr Kinga Wysieńska przedstawiała wyniki badania problemu dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce techniką testów dyskryminacyjnych. Ekspertka zaznaczyła, że „Polska będzie potrzebowała cudzoziemskich pracowników i powinna prowadzić aktywne działania na rzecz ich pozyskiwania i integracji”, tymczasem cudzoziemcy starający się o pracę, mimo braku merytorycznych przesłanek, są często traktowani gorzej niż Polacy. Dodatkowym problemem jest brak strategii zarządzania różnorodnością w polskich firmach, jak zaznaczyli pozostali prelegenci, Dominika Sadowska ze Strefy Różnorodności i Jacek Suchar z firmy IPK Doradztwo Personalne. Te problemy przekładają się na statystyki, w których Polska jest krajem o najniższym poziomie zatrudnienia cudzoziemców w UE, jak zaznaczała Barbara Surdykowska.  

Młodym migrantom, również tym kończącym polskie uczelnie, staranie o pracę utrudnia wiele czynników, w tym niekiedy zapisy stypendialne uniemożliwiające podjęcie pracy podczas trwania studiów. Jednak, jak zaznaczał Marcin Gońda z Uniwersytetu Łódzkiego, sami studenci cudzoziemcy nie czują się dyskryminowani, co może wynikać z hermetyczności środowiska w którym chwilowo żyją. Pozostali paneliści, Karolina Łukaszczyk z Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, Tomasz Cytrynowicz z Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Dawid Cegiełka ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej zaznaczyli, że chociaż, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, przed Polską stoi jeszcze wiele wyzwań, to liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach wciąż wzrasta.Projekt „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Projekt „Migranci w Europie Środkowej” współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu “Europe for Citizens” oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

        

Zapisz się do newslettera
Newsletter