Dobre praktyki wykorzystania technologii w nauczaniu - część 7
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Społeczeństwo cyfrowe

Dobre praktyki wykorzystania technologii w nauczaniu - część 7


Szkolna platforma e-learningowa Moodle na czas nauki zdalnej i nie tylko

Wykorzystanie Moodle skutecznie pomogło nam przetrwać okres obowiązkowego nauczania zdalnego bez obniżenia poziomu nauczania oraz wciąż pomaga nam w digitalizacji i usprawnieniu procesu dydaktycznego.


Okazuje się, że nie tylko najnowocześniejsze technologie informacyjno-komunikacyjne wspierały proces dydaktyczny podczas kryzysu z jakim spotkały się placówki edukacyjne w czasie pandemii. Szkoła z Gdańska sięgnęła po sprawdzoną platformę e-learningową Moodle. 

Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako otwarte oprogramowanie (open source) zgodnie z licencją GNU GPL. Usługą powiązaną z Moodle jest MoodleCloud, które dostarcza użytkownikom wirtualną przestrzeń przeznaczoną do umieszczania kursów edukacyjnych. Dzięki aplikacji Moodle Mobile App, która poszerza funkcjonalność platformy Moodle o urządzenia mobilne uczniowie mogą uczyć się zdalnie lub hybrydowo za pomocą swoich telefonów komórkowych w systemie BYOD (Bring Your Own Device - przynieś swoje własne urządzenie). W 2015 roku platforma była prawdopodobnie najbardziej popularnym na świecie Systemem Zarządzania Kształceniem (Learning Management System) z najliczniejszą liczbą użytkowników, cieszącą się 70 136 zarejestrowanych stron w 222 miejscach na całym świecie. Od 3 lat wykorzystuje się Moodle w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych im. adm. Józefa Unruga oraz Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Mydlarskiego w Gdańsku. Wspiera ona dydaktykę stacjonarną, zdalną i pracę hybrydową. Społeczność wspomnianych szkół wykorzystuje to narzędzie do udostępniania uczniom pozapodręcznikowych materiałów dydaktycznych w formie zadań online, plików PDF, dokumentów online, rozbudowanych testów z funkcją automatycznej informacji zwrotnej, realizacji ćwiczeń w czasie lekcji oraz zadań domowych online. Jak podają nauczyciele i nauczycielki z Gdańska dzięki Moodle w Ich szkole wspiera się uczniów o bardzo specyficznych potrzebach w kontekście nauczania nie tylko z SPE (specjalne potrzeby edukacyjne), ale również uczniowie realizują częściowy e-learning z uwagi na swoje zobowiązania sportowe lub artystyczne, w tym aktywność muzyczną w ramach szkoły artystycznej.

Zespół Instytutu Spraw Publicznych, który był organizatorem konkursu dobrych praktyk szkolnych serdecznie gratuluje sukcesów. W ramach nagrody szkoła otrzymała Laptop Lenovo ThinkPad L15 Gen1 ufundowany przez Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o.


Nagrodami w konkursie były pomoce dydaktyczne dla szkół wspierające dydaktykę cyfrową ufundowane przez Fundatorów Konkursu Dobrych Praktyk:

Fundacji EdTech Poland 
Ei System sp. z o.o
Skriware SA.
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MERIDIAN Marcin Gąsiorowski


ADRES PLATFORMY:
https://moodle.olpi.pl

MULTIMEDIA:
https://olpi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_rozewicz_olpi_onmicrosoft_com/EsppSbYIcD1KjaePVK1jePIBkMwZuW-RgLkjv7qU5dz68w?e=AZk7Ti

KONTAKT:
o.rozewicz@olpi.pl

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter