Dobre praktyki wykorzystania technologii w nauczaniu - część 6
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Społeczeństwo cyfrowe

Dobre praktyki wykorzystania technologii w nauczaniu - część 6


Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu- Różnorodność działań z TIK

TIK to dla nas szereg możliwości poznania nowych narzędzi współpracy międzynarodowej, lepsze współdziałanie nauczycieli i nauczycielek, wspólne usprawnianie procesu dydaktycznego, znajdowanie nowych rozwiązań i podążanie za nowoczesnym, aktywizującym procesem nauczania równolegle ze światowym postępem technologicznym.


Technikum w Elblągu wyróżnia różnorodność i kompleksowość działań w zakresie stosowania TIK kształtujących kompetencje 4K (Kreatywność, Krytyczne myślenie, Kooperacja, Komunikacja) w procesie dydaktycznym. Podczas nauki w grupie pod kierunkiem nauczyciela rozpoczyna się proces socjalizacji. Młodzież uczy się relacji społecznych, buduje system wartości, normy, wzorce zachowań, które mają wpływ na postawy wobec uczenia się również w życiu zawodowym. Umiejętności pracowników, które są pożądane dzisiaj przez pracodawców, takie jak kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja, rozwija się w elbląskiej szkole poprzez pracę projektową z technologiami informatycznymi w tle procesu edukacyjnego. Kompetencje 4K są związane z kognitywnym aktem poznania i umiejętnością uczenia się w nowych sytuacjach oraz umiejętnością uczenia się przez całe życie.

Działania nauczycieli i nauczycielek z Elbląga:

eTwinning. Podczas lekcji uczniowie i uczennice rozwijali kompetencje kluczowe pracując za pomocą TIK. Udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia efektywności uczenia się. Celowo zaplanowana interdyscyplinarność działań motywowała oraz wspierała uczniów w rozwoju osobistym.

http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/875-etwinning

“Zwolnieni z teorii” to projekt społeczny wykorzystujący całe spektrum narzędzi TIK

https://www.facebook.com/ozemasters 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/922-olimpiada-zzt 

W ramach lekcji języków obcych uczniowie uczestniczyli w międzynarodowych projektach, współdziałając z uczniami i uczennicami z krajów wspólnoty europejskiej dzięki Instytutowi Goethego, eTwinning, British Council etc. Brali udział w konkursach online z języka angielskiego i niemieckiego, natomiast przygotowania do rywalizacji odbywały się m.in. za pomocą programu Installing (interaktywna nauka słówek)

Do konkursów międzyszkolnych uczniowie samodzielnie tworzyli różnego typu materiały multimedialne, wykorzystując w ten sposób zdobytą wiedzę. Poniżej kilka przykładów:

Biologia - Aplikacja QUIZIZZ; Konkurs wiedzy o AIDS i HIV; Światowy Dzień Walki z AIDS - https://quizizz.com/join?gc=500272; Konkurs o Parkach Narodowych w Polsce https://quizizz.com/join?gc=397604&source=liveDashboard; Podstawy przedsiębiorczości- Aplikacja QUIZIZZ; Quiz wiedzy o Polsce - https://quizizz.com/join?gc=508375&source=liveDashboard; Chemia - Aplikacja QUIZIZZ; https://ukladokresowy.edu.pl Konkurs. Znam pierwiastki chemiczne - https://quizizz.com/admin/quiz/5fd8a08ea85bd2001b7035c2/konkurs-znam-pierwiastki-chemiczne?selfCreated=true 

W szkole w Elblągu szeroko korzysta się z KhanAcademy, używa się tablic interaktywnych na lekcjach. Podkreśla się wartość lekcji poza systemem klasowo-lekcyjnym np. lekcja historii w plenerze przy użyciu aplikacji mobilnych np. „Ścieżka Piekarczyka”, która przeznaczona jest dla wszystkich, którzy mają ochotę zwiedzić i odkryć zabytki elbląskiej starówki przy pomocy urządzenia mobilnego. Wykorzystany w niej motyw legendy o miejscowym bohaterze Piekarczyku, pozwala poznać historię miasta i zabytki Starówki. Dzięki aplikacji można dowiedzieć się więcej na temat zwiedzanych zabytków a także obejrzeć zdjęcia sprzed II Wojny Światowej. Aplikacja zawiera również elementy zabawy polegające na zdobywaniu szesnastu wyznaczonych punktów, co może zostać nagrodzone otrzymaniem Certyfikatu Zdobywcy. Nauczyciele i nauczycielki przyjmują podczas takich zajęć role animatorów i animatorek.

Zespół Instytutu Spraw Publicznych, który był organizatorem konkursu dobrych praktyk szkolnych serdecznie gratuluje sukcesów. W ramach nagrody szkoła otrzymała następujące nagrody:

1.    Długopisy Banach 3D walizka 6 szt. ufundowane przez Ei System Sp. z o. o.
2.    Robot Edukacyjny SkriBot ufundowany przez Skriware SA.
3.    Roczny abonament na Platformę MERIDIAN Prime Nauczyciel ufundowany przez Wydawnictwo MERIDIAN Marcin Gąsiorowski

Nagrodami w konkursie były pomoce dydaktyczne dla szkół wspierające dydaktykę cyfrową ufundowane przez Fundatorów Konkursu Dobrych Praktyk tj:

Fundacji EdTech Poland 
Ei System sp. z o.o
Skriware SA.
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MERIDIAN Marcin Gąsiorowski


Multimedia:

http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/875-etwinning 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/922-olimpiada-zzt 
https://www.facebook.com/ozemasters 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/849-dzien-jezykow-obcych 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/921-dzien-jezykow-obcych-2 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/895-minecraft-hackathon-22 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/823-ogolnopolski-projekt-matematyczny 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/814-wirtualna-noc-muzeow-2021 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/787-pszczelarstwo-czyli-fascynacja-pszczolami-21 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/740-sukcesy-konkurs-ekologiczny 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/699-projekt-spoleczny-zwolnieni-z-teorii 
http://zsisiu.elblag.eu/index.php/aktualnosci/924-lekcja-historii-w-plenerze 

Kontakt:
gerej-gula@zsisiu.elblag.com.pl


Zapisz się do newslettera
Newsletter