Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Debata w Sejmie `Zasady finansowania partii politycznych`


21 lipca br odbyła się w Sejmie debata na temat zasad finansowania partii politycznych zorganizowana przez Marszałek Sejmu, Ewę Kopacz. Zaproszeni eksperci, przedstawiciele partii politycznych i organizacji pozarządowych dyskutowali na temat zasad finansowania partii politycznych w Polsce, zalet i wad poszczególnych rozwiązań jak również przedstawiali propozycje zmian.

 
W debacie zabrał głos m.in. przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych, Adam Sawicki. Podkreślił wagę zwiększenia partycypacji obywateli w finansowaniu partii politycznych, wskazując dwa przykładowe rozwiązania. Pierwsze – uzależnienie wysokości otrzymywanej subwencji przez partie polityczne od wysokości uzyskanych darowizn od osób fizycznych (np. 1 zł darowizny 1 zł subwencji z budżetu państwa). Drugie – system voucherów, które wyborcy wrzucaliby w trakcie wyborów do drugiej urny wskazując, którą partie chcą wesprzeć finansowo (niekoniecznie tą, na którą zagłosowali  wyborach).

Ponadto Adam Sawicki wskazał na konieczność zmiany struktury wydatków partii politycznych – konieczność ograniczenia wydatków reklamowych a wzmocnienia wydatków merytorycznych, bądź to poprzez modyfikację niedostatecznie wykorzystywanego Funduszu Eksperckiego, bądź powołanie fundacji politycznych. Podkreślił również wagę zwiększenia kontroli nad finansami partii politycznych, kontroli zarówno instytucjonalnej jak i obywatelskiej. W tym drugim przypadku taka kontrola wpływałaby samodyscyplinująco na partie, które bardziej zastanawiałby się nad celowością niektórych swoich wydatków.

Również bardzo ważne jest rozpoczęcie edukacji obywatelskiej na temat zasad finansowania partii politycznych tak aby wyborcy byli świadomi wad i zalet różnych systemów finansowani partii politycznych .
 
Większość zebranych nie negowała zasadności współfinansowania partii politycznych z pieniędzy publicznych. Niestety Marszałek Sejmu uchyliła się od odpowiedzi na pytanie o przełożenie wyników tej debaty na losy projektu ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej zakładającej całkowite zniesienie finansowania partii politycznych z pieniędzy publicznych.

Fot: Rafał Zambrzycki (Sejm) 
 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter