Debata: Przyszłość dualnej edukacji zawodowej w Polsce
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Debata: Przyszłość dualnej edukacji zawodowej w Polsce


W dniu 5 lipca 2022 r. w Warszawie odbyła się debata " Przyszłość dualnej edukacji zawodowej w Polsce” zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) przy wsparciu finansowym Fundacji im. Friedricha Eberta (FES) w ramach projektu INVOLVE. Słowo wstępne zostało wygłoszone przez Krzysztofa Getkę (FES) oraz Dominika Owczarka (ISP), a następnie Maciej Pańków, analityk ISP przedstawił główne wnioski z badania dotyczącego funkcjonowania dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i roli partnerów społecznych w zarządzaniu tym obszarem oraz reform, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich latach.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Sławomira Jeneralskiego (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce) uczestniczyli:

 
  • Tomasz Madej (Centrum Rozwoju Edukacji)
  • Jolanta Kosakowska (Związek Rzemiosła Polskiego)
  • Katarzyna Siemienkiewicz (Pracodawcy RP)
  • Gerard Skroński (Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność")
  • dr Jörg Markowitsch (3S Consulting, ekspert CEDEFOP)
Dyskusja dotyczyła wielu aspektów funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Polsce, w szczególności wyzwań w obliczu problemów gospodarki narodowej, takich jak niedobór wykwalifikowanych pracowników. Paneliści rozmawiali o możliwych sposobach poprawy wizerunku szkół branżowych, wzmocnienia wczesnego doradztwa zawodowego, aby pomóc młodym ludziom w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej, a także o sposobach wsparcia firm angażujących się w kształcenie dualne i promowania takiego zaangażowania wśród innych przedsiębiorców. Rozmówcy zgodzili się, że w ostatnich latach nastąpiła poprawa jakości kształcenia zawodowego, a także wizerunku szkół branżowych w Polsce, choć różne aspekty ich funkcjonowania nadal wymagają poprawy, w czym znacząco może pomóc zaangażowanie organizacji dialogu społecznego. Dodatkową inspiracją do poprawy funkcjonowania polskiego szkolnictwa zawodowego był Jörg Markowitsch, który mówił o różnych rozwiązaniach stosowanych w Austrii.

Po zakończeniu dyskusji panelowej odbyła się runda pytań od publiczności, która wykazała spore zainteresowanie tą tematyką wśród gości, którzy zdecydowali się na udział w wydarzeniu.


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter