Debata o pracy zdalnej
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Debata o pracy zdalnej


8 listopada w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyła się debata Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Friedricha Eberta pt. "Praca zdalna - blisko czy daleko?".

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu "IRSmart: Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities". W jego trakcie zaprezentowano wyniki dotychczas przeprowadzonego badania dotyczącego praktyk stosowania różnych form pracy zdalnej w Polsce w kontekście rozwoju technologii cyfrowych, przemian współczesnych rynków pracy, jak również pandemii COVID-19. Odbyła się również dyskusja panelowa w gronie partnerów społecznych dotycząca pożądanego kształtu regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej, w tym przede wszystkim procedowanego obecnie przez Sejm projektu nowelizacji Kodeksu pracy. W dyskusji wzięli udział: mec. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, mec. Liwiusz Laska, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i pani Magdalena Biejat, posłanka na Sejm RP (Lewica Razem).
Zapisz się do newslettera
Newsletter