Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Debata o młodych wyborcach


Młodzi ludzie nie interesują się sprawami publicznymi i nie mają zaufania do polityków, którzy nie zwracają uwagi na ich problemy – takie wnioski płyną z najnowszego raportu „Wyborca 2.0”, który został zaprezentowany na seminarium w Instytucie Spraw Publicznych.

Spotkanie, które odbyło się 28 listopada, otworzył prezes Instytutu Spraw Publicznych, dr Jacek Kucharczyk. Wyniki badań zostały zaprezentowane przez Martę Gałązkę i Marcina Drabka, współautorów raportu. Wynika z nich, że młodzież nie interesuje się polityką. Są do niej zniechęceni, gdyż nie znajdują ugrupowania, które reprezentowałoby ich interesy i nie mają zaufania do polityków.
Dla młodego pokolenia bardzo ważne są nowoczesne technologie, w szczególności Internet. Sieć to dla nich nie tylko miejsce rozrywki, ale również najważniejsze źródło wiedzy o świecie.
– Należy wykorzystywać możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie, w celu udoskonalenia mechanizmów uczestniczenia młodych obywateli w życiu publicznym – uważają autorzy raportu.
Wyniki zostały skomentowane przez Różę Rzeplińską ze Stowarzyszenia 61 oraz dr Olgę Napiontek z Fundacji Civis Polonus.
Dr Olga Napiontek uważa, że młodzież nie interesuje się polityką i nie bierze udziału w wyborach, gdyż nie widzi w tym sensu.
- Najpierw trzeba wyjaśnić młodym po co mają głosować. Młodzież nie będzie brać udziału w wyborach, dopóki nie zostaną zachęceni do zaangażowania się  społeczność szkolną, lokalną – twierdzi dr Napiontek.
Uczestnicy seminarium byli zgodni, że wykorzystanie Internetu w edukacji obywatelskiej i komunikacji politycznej nie rozwiąże problemu bierności młodych ludzi, ale stanowi ważną przestrzeń, której nie należy lekceważyć.

Raport Wyborca 2.0
Zapisz się do newslettera
Newsletter