Debata o konwergencji gospodarczej i społecznej między krajami Unii Europejskiej
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Dialog, praca i integracja społeczna

Debata o konwergencji gospodarczej i społecznej między krajami Unii Europejskiej


Kierownik Programu Polityki Społecznej ISP –  Dominik Owczarek wziął udział w międzynarodowej konferencji „Social Europe – on the road to covergence?”, która odbyła się w Bratysławie.Podczas konferencji dyskutowano kwestię konwergencji gospodarczej i społecznej między krajami Unii Europejskiej – w szczególności konwergencji między krajami wschodnimi i zachodnimi, która miała nastąpić po fali rozszerzenia UE w latach 2004-2006. Wyniki badań pokazują, że następuje bardzo powolna konwergencja (choć dynamika poszczególnych krajów jest różna) i jest bliska konwergencji naturalnej tzn. takiej, która występowałaby w ramach jednolitego rynku bez interwencji publicznych i koordynacji polityk między państwami członkowskimi. Z perspektywy partnerów społecznych taki stan rzeczy nie jest w pełni zadowalający. W odniesieniu do konwergencji społecznej (europejskiego modelu społecznego) nadal obserwowana jest duża różnorodność rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego i dialogu społecznego, a różnice zamiast znikać z biegiem czasu utrwalają się. Pewne nadzieje uczestnicy wiązali z wdrożeniem Europejskiego Filara Praw Społecznych, który został przyjęty w zeszłym roku przez Komisje Europejską. 

Wydarzenie  zostało zorganizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta oraz Central-European Labour Studies Institute. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz eksperci głównie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Polskich partnerów społecznych i ekspertów reprezentowali Wice-przewodniczący OPZZ – dr Piotr Ostrowski, Sławomir Adamczyk z Biura Eksperckiego NSZZ „Solidarność”, ekspert Konfederacji Lewiatan – prof. Jacek Męcina, dr Rafał Towalski ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Krzysztof Getka z Friedrich Ebert Stiftung Warschau. 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter