Debata: "Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne?"
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Debata: "Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne?"


Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej uczestniczył w debacie pt. "Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne?" organizowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), która odbyła się 17 maja 2021 r. Prelegenci dyskutowali nad postępami prac w zakresie kształtowania polityk publicznych skierowanych do ubogich energetycznie.


Prowadzący debatę Wojciech Szymalski (InE) stawiał następujące pytania: 
Czy Polska będzie mieć definicję ubóstwa energetycznego? Czy istniejące programy wsparcia są wystarczające, aby w Polsce ograniczać skalę ubóstwa energetycznego i przyspieszyć skale renowacji budynków? Jakie działania można jeszcze wdrożyć? Jak realnym zagrożeniem dla wzrostu skali ubóstwa jest aktualny wzrost cen energii i ciepła? Co możemy przedsięwziąć jako instytucje administracji państwowej czy samorządy, aby lepiej zaopiekować się osobami, których nie stać na tak drogą energię? Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy samorządem, a rządem, aby lepiej ograniczać ubóstwo? Co mogą lepiej zrobić organizacje pozarządowe?

W debacie brali udział: Anna Bednarska, Naczelnik  Wydziału Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska; Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza miasta Skawina; Jakub Sokołowski, IBS. Debatę prowadził Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Dziękujemy za zaproszenie!

Transmisja z debaty dostępna pod tym linkiem: http://chronmyklimat.pl/debaty/jak_zmniejszyc_ubostwo_energetyczne/transmisja_ubostwo_energetyczne
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter