Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Czy przyjęcie euro jest konieczne dla odgrywania ważnej roli w UE?


Odpowiedzi na to pytanie szukała w Brukseli dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego ISP podczas debaty z Ludkiem Niedermayerem oraz  Ivanem Štefanecem, czeskim i słowackim posłem do Parlamentu Europejskiego oraz László Vasa, zastępcą dyrektora w Institute for Foreign Affairs and Trade z Węgier. Paneliści wskazywali, z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się na płaszczyźnie Rady Europejskiej kraje, które pozostają poza strefą euro. Słowacki eurodeputowany podkreślał poparcie społeczeństwa w jego kraju dla wspólnej waluty, podczas gdy referenci z pozostałych krajów wyszehradzkich zastanawiali się, co może przekonać Czechów, Polaków i Węgrów do opowiedzenia się za wejściem do strefy euro. Przykład Polski i jej osiągnięć we wpływaniu na kształt integracji europejskiej stawiany był jako dowód skutecznej dyplomacji oraz faktu, że wiele zależy od wielkości kraju. Przewidywano jednocześnie, że dalsze pozostawanie poza strefą euro utrudni trzem krajom Grupy Wyszehradzkiej współdecydowanie o przyszłości Europy.

Czytaj komentarz Agnieszki Łady
 
Debata zorganizowana została w ramach projektu „How much do we matter?” wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz WyszehradzkiZdjęcie: EUROPEUM Institute for European Policy, Fotograf: Radomír Špok
Zapisz się do newslettera
Newsletter