Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Czy projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym ma szanse przyczynić się do rozwoju tego sektora w Polsce?


Instytut Spraw Publicznych zaprasza na seminarium pt. "Ocena projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym w świetle wyników konsultacji społecznych", które odbędzie sie 7 czerwca 2011 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych przy ulicy Szpitalnej 5/22 w godz. 10.30 - 13.30.

W ramach seminarium - w oparciu o wyniki konsultacji i opinie ekspertów – chcemy zastanowić się wspólnie nad tym, co jeszcze należałoby zmienić w projekcie lub czego w nim brakuje. W seminarium będą uczestniczyć członkowie Grupy prawnej, co pozwoli uwzględnić istotne propozycje zgłoszone przez jego uczestników w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Grupa prawna Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej przygotowała projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, który ma pomóc w rozwoju tego sektora w Polsce. Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, które odbyły się w kwietniu bieżącego roku. Na podstawie ich wyników Grupa prawna przygotuje kolejną wersję projektu, która w czerwcu będzie podstawą oceny i akceptacji przez Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem do projektu ustawy, przygotowanym przez eksperta ISP Tomasza Schimanka oraz z samym tekstem projektu ustawy.


PROGRAM SEMINARIUM:10:30-11:00   Rejestracja uczestników

11:00-11:10   Otwarcie seminarium, wprowadzenie:
Tomasz Schimanek, Instytut Spraw Publicznych, członek Grupy  prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

11:10-11:35 Przedstawienie najważniejszych wyników konsultacji społecznych projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym:
Anna Sienicka, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, przewodnicząca Grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

11:35-12:25    Czy projekt ma szanse przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej?
- dr Marek Rymsza, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Spraw Publicznych,
- dyrektor Krzysztof Więckiewicz, Departament Pożytku Publicznego w MPiPS

12:25-13:25   Dyskusja na temat tego, co należałoby zmienić lub uzupełnić w projekcie, aby dawał on szanse na rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce

13:25-13:35    Podsumowanie i zakończenie seminarium

13:35               LunchUprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 3 czerwca 2011 roku, do godz.16:00 przesyłając zgłoszenie mailem na adres: dominika.potkanska@isp.org.pl lub telefonicznie (22) 556 42 60. Zgłoszenia przyjmowane są także za pomocą formularza rejestracyjnego.


 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapisz się do newslettera
Newsletter