Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Czy obywatel/obywatelka istnieje?


Społeczeństwo obywatelskie nie stanowi konkurencji dla państwa. Państwo natomiast może i powinno sprzyjać edukacji obywatelskiej – to główne konkluzje debaty „Czy obywatel/obywatelka istnieje? O zaangażowaniu społecznym i edukacji obywatelskiej”, zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Krytykę Polityczną.


Debata odbyła się 11 marca, w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Dyskutowali: Grzegorz Makowski (dr socjologii, Kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w ISP) i Agnieszka Wiśniewska (koordynatorka klubów Krytyki Politycznej). Rolę moderatora pełnił Adam Leszczyński (dziennikarz „Gazety Wyborczej”).

Debatujący zgodzili się, iż obywatel i każda osoba angażująca się społecznie, nie myśli o własnych korzyściach, ale chce działać na rzecz dobra wspólnego.

Jak zauważył Grzegorz Makowski, państwo jest odpowiedzialne za „trening obywatelski”, dzięki któremu ludzie są w stanie działać w porozumieniu, realizować wspólne cele. – Jeśli puścimy to samopas, wówczas będziemy czekali kilka dziesięcioleci na ukształtowanie się dojrzałego społeczeństwa – oceniał. Wyznał, iż dla niego przejawem społeczeństwa obywatelskiego byli tzw. obrońcy krzyża, którzy potrafili się zorganizować i mieli wizję pewnego dobra wspólnego (niezależnie od tego, czy podzielamy ich poglądy, czy też nie).

Zdaniem Agnieszki Wiśniewskiej z Krytyki Politycznej, różne inicjatywy społeczne nie zastąpią państwa, a państwo nie może cedować na nie tych obowiązków, których nie chce i nie może wykonać.

Dyskutanci przedstawiali różne poglądy na temat społeczeństwa obywatelskiego. Do rozmowy włączali się także słuchacze – zgłaszając dodatkowe uwagi, czy podnosząc wątki, związane z tematyką społeczeństwa obywatelskiego (np. działania inicjatyw lokalnych czy relacji trzecim sektora z państwem).

Podczas spotkania można było również zapoznać się z wydaną przez ISP publikacją pt. Inspirator Obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko…?


 


Zapisz się do newslettera
Newsletter